Pozvánka na přednášku: Archeologie Katyňského zločinu (1990-2015). Využití výsledků výzkumů a jejich prezentace současné společnosti

Dr. Olgierd Ławrynowicz

Archeologický ústav

Lodžská univerzita

Přednáška je zaměřena na výzkum a dopady Katyňského masakru na společnost 20. a 21. století, mapuje exhumace a výzkumy vztahující se k této události, které byly realizovány v letech 1990-2015. Na tyto výzkumy navazuje nový projekt (2022-2026), jehož náplní je především ediční zpracování širokého spektra materiálů archeologické a historické povahy, které se k tomuto zločinu vztahují. Součástí projektu budou etnografické rozhovory s badateli a účastníky archeologických výzkumů souvisejících s masakrem v Katyni, Miednoje, Charkově a Bykovni a s dalšími osobami, jejichž osobní zkušenosti a paměť jsou spojeny s katyňským masakrem. Hlavním výstupem projektu bude Lexikon katyňské archeologie a otevřený textový a multimediální e-repositář pro prezentaci obsahu hesel Lexikonu, rozšířený o interaktivní 3D vizualizace lokalit, artefaktů a audiovizuálních materiálů. V rámci přednášky bude věnována pozornost také dalším lokalitám, zejména místům zadržování polských válečných zajatců a dalším potenciálním pohřebištím obětí katyňského masakru, kterým by měla být věnována pozornost v dalších letech.

 

Termín přednášky:      28. 4. 2022 ve 14:30

Místo konání:             Knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Praha v Letenské ulici.

 

Přednáška bude přenášena také prostřednictvím ZOOM

https://cesnet.zoom.us/j/95845791266?pwd=bDAwKzJpbWt2eUZqczdTc3dVbUJtZz09

 

Meeting ID: 958 4579 1266

Passcode: 498822