Oznámení | Ukončení provozu desktop klienta AMČR a školení

Ukončení provozu desktop klienta AMČR a školení k webové AMČR

Od 15. července dojde k definitivnímu odstavení desktopového klienta AMČR (Archeologická mapa ČR) a přechodu na webovou verzi aplikace. V tomto období může zároveň docházet k výpadkům Digitálního archivu AMČR a AMČR API. Více viz https://amcr-info.aiscr.cz/

V souvislosti s přechodem na novou verzi AMČR se uskuteční dvě online školení, která proběhnou 26. června (https://cesnet.zoom.us/j/96080975576) a 10. července (https://cesnet.zoom.us/j/98701161691), vždy od 9:00 prostřednictvím aplikace Zoom.

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy prosíme proveďte v předstihu do poloviny července, případně až později v nové aplikaci. V době výpadku adresujte neodkladná oznámení přímo referátům archeologické památkové péče Archeologických ústavů v Praze (https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezy/) a Brně (https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/).