MUDr. et Mgr. Derner Kryštof

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon:
e-mail: derner@arup.cas.cz
specializace: archeologie Krušnohoří, montánní archeologie

Publikace:
ASEP