Recenze / Reviews

Název / Title: Recenze / Reviews
Autor / Author:
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXIII (113), 2022, 369-376
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2022.7
Typ / Type: Recenze (česky) / Reviews (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Recenzované publikace / Reviewed publications:
Martin Oliva: Těžba a rituál, paměť a transformace. Uzavírky šachet a obětiny z doby bronzové v Krumlovském lese. Anthropos – Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quarternary Geology 40 (rec./rev. by E. Trela-Kieferling), 369,
Martin Oliva: Těžební krajinou předků. O tajemném podzemí Krumlovského lesa (rec./rev. by P. Burgert), 370-371,
Mario Gavranović – Daniela Heilmann – Aleksandar Kapuran – Marek Verčík /eds./: Spheres of Interaction. Contacts and Relationships between the Balkans and Adjacent Regions in the Late Bronze / Iron Age (13th–5th Centuries BCE). Perspectives on Balkan Archaeology 1 (rec./rev. by O. Chvojka), 371-373,
Saskia Kretschmer: Zwenkau-Nord. Eine Siedlung der späten Latènezeit am Übergang zur Römischen Kaiserzeit aus Mitteldeutschland. Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen, Band 69 (rec./rev. by Z. Beneš), 373-376.