Reviews / Recenze

Název / Title: Recenze / Reviews
Autor / Author:
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXII (112), 2021, 433-436
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2021.9
Typ / Type: Recenze (česky) / Reviews (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Recenzované publikace / Reviewed publications:
Peter Knötzele, Das römische Gräberfeld von Stettfeld II. Katalog der Gräber und übrigen Befunde Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg, Band 7 (rec. J. Jílek), 433
Marianne Dumitrache, Die Konstanzer Marktstätte im Mittelalter und in der Neuzeit. Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg, Band 5 (rec. R. Procházka), 434-435
Václav Matoušek – Tomáš Janata – Růžena Zimová – Jan Chlíbec, Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího. The Landscape of the Czech Lands in the Era of Thirty Years‘ War in the Work of Matthäus Merian Senior (rec. L. Rytíř), 435-436.