Soubor kovových předmětů z doby římské z Boršova na Moravskotřebovsku

Název / Title: Soubor kovových předmětů z doby římské z Boršova na Moravskotřebovsku / An Assemblage of Metal Roman Iron Age Artefacts from Boršov in the Moravská Třebová Region
Autor / Author: David Vích – Jan Jílek – Jiří Kmošek – Marcin J. Biborski – Mateusz R. Biborski – Jan Martínek
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXI (111), 2020, 159–192
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2020.4
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
V roce 2016 byla v k. u. Boršov (okr. Svitavy, Pardubicky kraj, Česka republika) dokumentovana archeologicka situace, jež vydala přes 70 kusů kovovych předmětů rozptylenych většinou na ploše 5 x 2 m. Byla objevena pomoci detektorů kovů v jinak neosidlenem prostoru v blizkosti zaniklych cest překonavajicich zde prudky terenni zlom. Koncentrace nalezů byla lokalizovana ve svažitem terenu mezi dvěma nevyraznymi vodotečemi. Kolekci tvoři zejmena zlomky zaměrně rozbitych předmětů ze slitiny mědi, vylitky usti odlevacich kanalků, slitky, ale i řemeslne nastroje, mince, fragment bronzoveho kadlubu, časti spon aj. Soubor pochazi z konce markomanských valek či z doby těsně po nich a vykazuje uzky vztah ke zpracovani neželeznych kovů. Nechybi ani starožitnosti, zejmena v podobě latenske opaskove zapony.

An archaeological situation documented in 2016 in the cadastral territory of Boršov (Svitavy district, Pardubice Region, Czech Republic) contained more than 70 metal artefacts scattered mostly over an area of 5 x 2 m. The finds were made with the use of metal detectors in an otherwise unsettled space in close proximity to defunct roads crossing a sharp local terrain fault. The finds were concentrated on hilly terrain between two slight watercourses. The collection is composed mainly of fragments of intentionally broken artefacts made from a copper alloy, castings of the mouth of casting channels, ingots, as well as craft tools, coins, a fragment of a bronze mould, fibula parts, etc. The assemblage dates to the end of the Marcomannic Wars or the period immediately following them and documents a close relationship with the processing of non-ferrous metals. The assemblage also contains antiques, especially in the form of a La Tene belt hook.

Klíčová slova / Key words:
Doba řimska, markomanske valky, metalurgie mědi, importy, cesty, ritualni aktivity, Morava
Roman Iron Age, Marcomannic Wars, copper metallurgy, imports, roads, ritual activities, Moravia