Bohemia at the End of the La Tène Period…

Název / Title: Bohemia at the End of the La Tène Period: Objects, Materials, Chronology, and Main Development Trends – A Review / Čechy na konci doby laténské: předměty, materiály, chronologie a hlavní vývojové trendy – zhodnocení
Autor / Author: Alžběta Danielisová
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXI (111), 2020, 113–157
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2020.3
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
The aim of this paper is to provide an overview of current knowledge concerning the late La Tene chronology in Bohemia and Moravia during the LT C2–D2 phases (150–0 BC) with an emphasis on developments in the latter stages of the La Tene occupation of the Middle Danube zone (LT D1b – LT D2). During the first century BC, specifically from the 70s and 60s BC onwards, a succession of events caused a rapid chain of reactions that resulted in the abandonment of the oppida and the replacement of the La Tene population in Bohemia by incomers of Germanic origin on the one hand, and a final rapid rise of the La Tene elites in the Middle Danube zone on the other. These processes are accompanied by a distinctive material culture of both local and external origin (Mediterranean and Germanic) and these objects tell us much about the society and its socio-economic strategies, distribution patterns and long-distance communication. The article does not aim to provide a historical account of the events that took place around the second half of the first century BC, such as Ceasar’s military campaigns against the Helvetians and in Gaul, the supposed participation of the Boii in these events, and the demise of the Celtic occupation of the Bratislava oppidum as a result of the (supposed) devastating incursion by the Dacians under the leadership of Burebista. The objective is to summarise what is known about the chronology of this turbulent period of the first century BC and to offer an archaeological overview of the developments of material culture in the Middle Danube zone.

Cilem tohoto přispěvku je zhodnotit současne znalosti o pozdně latenske chronologii v Čechach a na Moravě ve fazich LT C2–D2 (150–0 př. n. l.). Důraz je kladen předevšim na vyvoj v poslednich fazich latenskeho osidleni ve středni Evropě (LT D1b – LT D2), tedy zhruba mezi lety 80–30 př. n. l., kdy historicke udalosti způsobily odlišny vyvoj v Čechach, na Moravě a ve střednim Podunaji reprezentovanem předevšim oppidem v Bratislavě. Pravděpodobně poměrně rychly sled dnes neznamych historickych udalosti vyustil v opuštěni oppid v Čechach na jedne straně a vzestup pozdně latenskych elit v Podunaji na straně druhe. Tyto procesy a udalosti jsou doprovazeny vyraznou materialni kulturou domaciho i ciziho původu (středomořskeho a germanskeho), ktera sděluje mnohe o společnosti, ekonomickych vztazich, distribučnich strategiich a kontaktech na velke vzdalenosti. Zaměrem članku ovšem neni diskutovat historicke udalosti, jako Caesarovy vojenske vypravy, předpokladana učast Bojů v těchto udalostech a zanik latenskeho osidleni bratislavského oppida, ktere se odehraly kolem druhe poloviny prvniho stoleti před našim letopočtem. Cilem přispěvku je shrnout, co je a není znamo o tomto obdobi z archeologickych pramenů a nabidnout uceleny přehled vyvoje hmotne kultury ve střednim Podunaji.

Klíčová slova / Key words:
Late La Tene, chronology, material analysis, metals, glass, oppida, Central Europe
Pozdni doba latenska, chronologie, materialova analyza, barevne kovy, sklo, oppida, středni Evropa