Buchberg – mobilní aplikace a hra Ďáblova štola Vás povedou po stopách středověkého stříbra

V pátek 26. 6. v 15:00 hod. bude ve výstavní síni Kurfürstova domu v Přibyslavi otevřena výstava Po stopách středověkého stříbra. Výstava prezentuje výsledky archeologických výzkumů středověkého hornického sídliště Buchberg na katastru obce Utín (okr. Havlíčkův Brod) a přináší možnost nahlédnout do života horníků 13. a 14. století prostřednictvím virtuální reality. „Hornické sídliště Buchberg je jednou z nejlépe dochovaných archeologických lokalit svého druhu ve středoevropském měřítku. Na ploše více než třinácti hektarů se dochovaly stopy dolování stříbra a dalších barevných kovů“, uvádí vedoucí projektu Jan Mařík z ARÚ Praha.  V průběhu posledních tří let probíhal na lokalitě intenzivní archeologický průzkum pražského Archeologického ústavu AV ČR a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU.

Právě výsledky výzkumu se staly podkladem k vytvoření virtuálního modelu hornického sídliště. Mobilní aplikace Buchberg 1269 a hra Ďáblova štola umožní návštěvníkům přímo na lokalitě nahlédnout do života středověkých horníků a technologie těžby a zpracování stříbrné rudy. Buchberg je jednou z osmi významných evropských lokalit, které byly zařazeny do projektu VirtualArch zaměřeného na ochranu a prezentaci archeologických památek.

V sobotu 27. 6. budou probíhat komentované prohlídky výstavy i samotné lokality Buchberg. Lokalita je též jedním ze 70 míst, které lze navštívit s archeologem během akce Archeologické léto 2020. Je zapotřebí se jen zaregistrovat: https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto/

 

Kontakty pro novináře:

ARÚ Praha: Mgr. Jan Mařík, Ph.D.; tel. č. 607 903 919; e-mail: marik@arup.cas.cz

Kulturní zařízení města Přibyslav: Marie Blažíčková; tel. č. 739 449 382; e-mail: blazickova.pribyslav@seznam.cz

 

Na výstavě spolupracovali:

Kulturní zařízení města Přibyslav
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Ústav archeologie a muzeologie FF MU
Muzeum Vysočina Jihlava

Buchberg – Utín v září 2019. ARÚ Praha

Buchberg – Utín v září 2019. ARÚ Praha

Buchberg – Utín ve 13. stol. Virtuální rekonstrukce. ARÚ Praha

Buchberg – Utín ve 13. stol. Virtuální rekonstrukce. ARÚ Praha