Archeologické léto

 

Již brzy se můžete těšit na Archeologické léto 2023!

 

 

 

Vydejte se po stopách našich předků a navštivte s námi archeologické památky ve vašem okolí! Co lze vyčíst z terénních reliktů středověkých hradišť nebo pravěkých mohylníků? Chcete se dozvědět jak probíhalo dolování ve středověku, nebo vidět nejstarší jeskynní malby v ČR? Na všech výpravách Vás budou provázet zkušení archeologové, kteří Vás svým vyprávěním přenesou do dob dávno minulých…
Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s dalšími archeologickými pracovišti si pro Vás připravily sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit. Prohlídky budou zajišťovat odborníci, kteří umožní nahlédnout, co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i trochu pozapomenutých lokalitách.

⇒Soutěž s Archeologickým létem

Těšíme se na shledanou na hradištích, mohylnících nebo v zaniklé středověké vesnici!

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Seznam lokalit podle krajů:

Hlavní město Praha

Nový hrad u Kunratic Zřícenina gotického hradu
pozůstatky husitského obléhacího tábora
více o lokalitě 30. 6. a 22. 7. ve 14:00
rezervovat
Údolím Vinořského potoka II Archeologická vycházka více o lokalitě 19. 7., 23. 7., 16. 8., 20. 8. v 10:00
rezervovat
Hradiště Závist Keltské oppidum více o lokalitě 2. 7. a 27. 8. v 15:00
rezervovat
Vinoř Hradiště více o lokalitě 13. 8. v 15:00
rezervovat
Temná historie Letné Archeologická procházka více o lokalitě 16. 7., 30. 7., 27. 8. v 15:00
rezervovat

Středočeský kraj

Archeoden Sázava Workshopy a přednášky více o lokalitě 27. 8.
rezervovat
Stará Kouřim Raně středověké hradiště více o lokalitě 12. 7., 19. 7., 23. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8. ve 14:00
rezervovat
Libice nad Cidlinou Raně středověké hradiště více o lokalitě 13. 7. , 20. 7., 3. 8. , 10. 8., 26. 8. v 14:00
rezervovat
Stará Boleslav Pozůstatky staveb
sakrální architektura
více o lokalitě 23. 8. v 17:00
rezervovat
Velká Dobrá Mohylové pohřebiště
doba bronzová a halštatská
více o lokalitě 29. 6., 13. 7., 24. 8. a 31. 8. v 17:00
rezervovat
Manský dům
hradu Křivoklát a Zbečno
Zřícenina více o lokalitě 8. 7., 15. 7., 22. 7. v 10:00
rezervovat

Bojiště u Rakovníka 1620 Bojiště více o lokalitě 27. 7. a 31. 8. ve 14:00
rezervovat
Hradiště Dřevíč Hradiště více o lokalitě 20. 7. a 3. 8. ve 14:00
rezervovat
Mšecké Žehrovice Čtyřúhelníkový valový areál více o lokalitě 19. 7. a 6. 8. ve 14:00
rezervovat
Hradiště
„Na Propadeném zámku“
Hradiště více o lokalitě 5. 7. v 10:00
rezervovat
Hrazany u Sedlčan Keltské oppidum více o lokalitě 25. 6, 26. 6, 30. 6, 1. 7., 5. 7. a 6. 7. v 10:00
rezervovat
Za pískovcovým fenoménem Českého ráje: Archeologie Příhrazských skal I Archeologická procházka více o lokalitě 30. 7. a 20. 8. ve 12:30
rezervovat
Archeologie Příhrazských skal II: Výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna Multidisciplinární exkurze více o lokalitě 6. 8. ve 13:00
rezervovat
Roztoky u Prahy Archevita – Interaktivní archeologická expozice více o lokalitě 9. 5. v 17:00
25. 6. v 15:00
18. 8. v 17:00
rezervovat

Jihočeský kraj

Pfaffenschlag Zaniklá středověká vesnice více o lokalitě 22. 6. a 7. 7. v 16:00, 20. 7. a 10. 8. v 11:00
rezervovat
Karlův hrádek u Purkarce Zřícenina
archeologický výzkum
více o lokalitě 25. 6. a 23. 7. ve 14:00
rezervovat
Údolím Libochovky Archeologická procházka více o lokalitě 3. 7. a 14. 8. v 10:00
rezervovat
Kněží hora u Katovic Hradiště více o lokalitě 4. 7. a 11. 7. ve 14:00
rezervovat
Zvíkov Pravěké hradiště a středověký hrad více o lokalitě 8. 7., 29. 7. a 26. 8. ve 13:00
rezervovat
Tvrz Tichá Tvrz více o lokalitě 14. 7. v 11:00
rezervovat

Zaniklé osídlení na Ktišsku Zaniklé vesnice více o lokalitě 7. 7. a 16. 7. v 10:00, 10. 8. v 15:00
rezervovat

Plzeňský kraj

Hrad Věžka Zřícenina více o lokalitě 22. 7. a 28. 7 v 10:00
rezervovat
Sedlo u Sušice Hradiště více o lokalitě 22. 7. a 13. 8. v 10:30
rezervovat
Potštejn – Obrovo hradiště Archeologická procházka více o lokalitě 20. 7. v 10:00
rezervovat
Blovice archeologické Archeologická procházka více o lokalitě 27. 7. v 10:00
rezervovat
Šťáhlavské polesí Archeologická procházka více o lokalitě 13. 7. v 10:00
rezervovat
Válečná krajina Holýšovska
Archeologický procházka více o lokalitě 24. 8. a 31. 8. v 10:30
rezervovat
Vlčtejn Hradní zřícenina více o lokalitě 7. 7.  v 10:00
rezervovat

Přírodní rezervace Krašov Archeologická procházka více o lokalitě 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8. ve 13:00
rezervovat
Rabštejn nad Střelou Archeologická procházka více o lokalitě 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8. ve 13:00
rezervovat
Zaniklé středověké osídlení Olšanského polesí Archeologická procházka více o lokalitě 3. 7. ve 13:00
rezervovat
Archeoskanzen pravěku Plzeň
Skanzen více o lokalitě

23. 7., 24. 7., 20. 8., 21. 8., komentované prohlídky začínají v 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
rezervovat


Karlovarský kraj

Vladař Hradiště více o lokalitě 12. 7. a 16. 8. ve 14:00
rezervovat
Archeologie města kraslic Archeologická procházka více o lokalitě 20. 8. v 10:00, 12:00 a 14:00
rezervovat
Hausberg Hradní zřícenina více o lokalitě 20. 8. v 10:00, 12:00 a 14:00
rezervovat
Kostel sv. Linharta a ZSV Obora Kostel a zaniklá středověká vesnice více o lokalitě 30. 7. ve 12:00, 13:30, 15:00
rezervovat

Ústecký kraj

Hrad Kyšperk Zřícenina více o lokalitě 12. 7. a 2. 8. v 10:00
rezervovat
Archeoskanzen Březno u Loun Archeoskanzen
archeologický výzkum
více o lokalitě Každý víkend v 10:00 a ve 14:00
rezervovat

Zřícenina hradu Pravda Hrad více o lokalitě 9. 7., 28. 7., 13. 8., 25.8. ve 14:30
rezervovat
Hradiště Bílina Hradiště více o lokalitě 26. 7. a 20. 8. ve 14:00
rezervovat
Račiněves – Vražkov Mohyla
Archeologický výzkum
více o lokalitě 9. 8. v 16:00
rezervovat
Chlumec – Horka Raně středověké hradiště více o lokalitě 7. 7., 21. 7. a 18. 8. v 9:00
rezervovat

Liberecký kraj

Krajinou Holanských rybníků Za archeologií Českolipska
od paleolitu po novověk
více o lokalitě 9. 7. ve 12:30
rezervovat
Za příběhem hradu Děvín a těžbou železných rud  Za archeologií Českolipska
vrcholný a pozdní středověk, starší novověk
více o lokalitě 27. 8. ve 13:00
rezervovat

Královéhradecký kraj

Hrad Potštejn Zřícenina více o lokalitě 15. 7. v 18:00
rezervovat
Chlum u Dobrušky Hradiště z doby bronzové více o lokalitě 18. 8. v 18:00
rezervovat
Halín Mohylník více o lokalitě 21. 7. v 18:00
rezervovat
Stará Lhota Zaniklá středověká vesnice více o lokalitě 12. 8. v 18:00
rezervovat
Archeopark Všestary Archeopark pravěku více o lokalitě 8. 7., 29. 7., 9. 8. a 12. 8. v 10:00
rezervovat
Hradec Králové Historické jádro města více o lokalitě 16. 7. v 9:00
rezervovat
Hradec Králové Komentované prohlídky v muzeu více o lokalitě 9. 8. v 17:00 „K městu českých královen“
30. 7. v 10:00 „Měnící se svět“
rezervovat
Chlum u Hradce Králové Neolitický rondel
pravěké hradiště
památky na bitvu 1866
více o lokalitě 9. 7. v 9:00
rezervovat
Pravěký Jičín Archeologická vycházka více o lokalitě 7. 8. a 14. 8. v 10:00
rezervovat
Kal Pravěké a raně středověké hradiště více o lokalitě 10.8., 17. 8. a 24. 8. ve 13:00
rezervovat
Radvanice Bezejmenný hrad u Radvanic více o lokalitě 10. 7., 16. 7, 23. 7. ve 13:00
rezervovat
Křižánky Zaniklá středověká vesnice – multidisciplinární exkurze více o lokalitě 27. 8. v 10:00
rezervovat
Opočno Sídliště z doby římské více o lokalitě 22. 6. v 16:00, 25. 6. v 17:00
rezervovat
Bezděkov Dvůr a tvrziště více o lokalitě 24. 8. v 16:00
27. 8. v 17:00
rezervovat

Pardubický kraj

Strádov Hrad více o lokalitě 16. 7. v 9:00
rezervovat

Kraj Vysočina

Rokštejn Hradní zřícenina více o lokalitě 13. 7., 20. 7., 27. 7. ve 13:30
rezervovat
Mohelno Mohylník více o lokalitě 31. 8. v 10:00
rezervovat
Štamberk Hradní zřícenina více o lokalitě 21. 7. ve 13:00
rezervovat

Jihomoravský kraj

Dolní Věstonice – Pavlov Komplex loveckých sídlišť více o lokalitě 8. 8. a 15. 8. ve 10:00
rezervovat
Býčí skála Jeskyně s unikátními nálezy z doby železné více o lokalitě 20. 8. ve 12.00 a ve 14:00
rezervovat
Těšetice-Kyjovice Pravěký sídlištní areál
neolitický rondel
probíhající archeologický výzkum
více o lokalitě 4. 7., 5. 7., 6. 7., 7. 7., 8. 7. vždy v 9:00
rezervovat
Mikulčice – Valy Raně středověké hradiště více o lokalitě 11. 7., 1. 8., 29. 8. ve 13:00
rezervovat
Stará Kateřinská jeskyně Mezolit
pozdní neolit
více o lokalitě 12. 7., 26. 7., 9. 8., 11. 8., 13. 8., 23. 8., 6. 9. v 10:00
rezervovat
Břeclav – Pohansko Raně středověké centrum více o lokalitě 6. 7., 20. 7., 3. 8.  v 11:00
rezervovat
Mohyla Žuráň Polykulturní funerální lokalita více o lokalitě 11. 9. ve 14:00
rezervovat
Hradisko u Mušova Římská opevněná báze více o lokalitě 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8. v 10:00
rezervovat
Malý Chlum Hradiště doby bronzové více o lokalitě
13. 7. v 17:00, 30. 7. a 27. 8. v 16:00
rezervovat
Ivančice Bratrský sbor více o lokalitě 28. 8. v 10:00
rezervovat
Réna u Ivančic
Hradiště více o lokalitě 25. 6. v 10:00, 1. 7. v 17:00, 6. 8. v 10:00
rezervovat
Bítov Hrad více o lokalitě 14. 7., 11. 8. v 15:30
rezervovat
Veveří Hrad více o lokalitě 19. 7., 16. 8. v 16:00
rezervovat
Velké Opatovice Hradiště více o lokalitě 2. 7., 28. 8. ve 14:30
rezervovat
Brno-Vlněna
Novověký tovární komplex více o lokalitě 13. 7. v 17:00, 16. 7. v 10:00, 27. 7. v 17:00,
3. 8. v 17:00
rezervovat
Jeskyně Pekárna
Vycházka pro rodiny s dětmi více o lokalitě 14. 8. v 10:00 a ve 14:00
rezervovat
Ždánice Historické jádro obce a zaniklý hrad více o lokalitě 12. 8. v 17:00, 15. 8. a 19. 8. v 18:00
rezervovat

Olomoucký kraj

Rmíz u Laškova
mohylník Křemela
Hradiště z období pozdní doby kamenné a starší doby železné
mohylová pohřebiště z pozdní doby kamenné
více o lokalitě 15. 7. a 19. 8. v 10:00
rezervovat
Staré Hradisko Keltské oppidum více o lokalitě 2. 7. a 27. 8. v 9:30
rezervovat
Předmostí u Přerova Světově proslulá lokalita z období mladého paleolitu více o lokalitě 8. 7., 12. 8., 27. 8. v 10:00
rezervovat
Helfštýn Hrad více o lokalitě 9. 7., 23. 7., 13. 8. v 10:00
rezervovat
Ludéřov Pohřebiště a tvrziště více o lokalitě 16. 7., 20. 8. v 10:00
rezervovat
Drahanovice Tvrz, mohylník a hradiště více o lokalitě 3. 7., 17. 7., 21. 8. v 10:00
rezervovat
Němčice Sídliště více o lokalitě 16. 7. v 10:00, 24. 7. v 14:00
rezervovat
Uničov I Městská archeologie více o lokalitě 29. 7. v 16:00
rezervovat
Uničov II Sídliště
pohřebiště
zaniklá středověká vesnice
více o lokalitě 30. 7. v 10:00
rezervovat
Litovel Městská archeologie více o lokalitě 2. 7., 23. 7., 13. 8. v 10:00
rezervovat

Zlínský kraj

Hradisko Klášťov Pravěké hradisko
raně středověký areál
více o lokalitě 20. 8. v 10:00
rezervovat
Hostýn Pravěké hradiště více o lokalitě 22. 7., 30. 7. ve 13:00
rezervovat
Hradisko u Kroměříže
Opevněné sídliště více o lokalitě 30. 7. v 9:00, 19. 8. v 15:30
rezervovat
Staré Město-Špitálky Kostel více o lokalitě 25. 7. ve 14:00
rezervovat
Nedachlebice Mohylník více o lokalitě 2. 7., 6. 8. ve 14:00
rezervovat
Roštění Pohřebiště více o lokalitě 12. 7., 26. 7., 9. 8., 30. 8. ve 14:00
rezervovat
Nový Šaumburk Hradní zřícenina více o lokalitě 17. 9. v 10:00
rezervovat

Moravskoslezský kraj

Landek Středověké hradisko a hrad více o lokalitě 1. 7., 21. 7., 28. 7., 31. 8. v 10:00
rezervovat
Šipka a Kotouč Jeskyně a hradiště více o lokalitě 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9. v 15:00
rezervovat
ARÚB – Opava obchvat Nálezy z výzkumu více o lokalitě 8. 7. v 15:00 a 16:00, 12. 8. v 15:00 a 16:00
rezervovat
Chotěbuz-Podobora
Hradiště více o lokalitě 9. 7., 20. 7. v 10:30
rezervovat

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz