Archeologické léto

Vydejte se po stopách našich předků a navštivte s námi archeologické památky ve vašem okolí! Co lze vyčíst z terénních reliktů středověkých hradišť nebo pravěkých mohylníků? Chcete se dozvědět jak probíhalo dolování ve středověku, nebo vidět nejstarší jeskynní malby v ČR? Na všech výpravách Vás budou provázet zkušení archeologové, kteří Vás svým vyprávěním přenesou do dob dávno minulých…

Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími archeologickými pracovišti pro Vás připravily sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit. Prohlídky budou zajišťovat odborníci, kteří umožní nahlédnout, co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i trochu pozapomenutých lokalitách.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Pokud se vám žádný z nabízených termínů nebude hodit nebo bude již obsazen, můžete se vydat po stopách archeologických památek sami s pomocí Archeologického atlasu České republiky.

Těšíme se na shledanou na hradištích, mohylnících nebo v zaniklé středověké vesnici!

Hlavní město Praha

Lokalita Popis  Další informace Místo zahájení prohlídky Rezervovat termín prohlídky Prohlídku zajišťuje
Nový hrad u Kunratic Zřícenina gotického hradu, pozůstatky husitského obléhacího tábora více o lokalitě Místo setkání: na dřevěném mostě přes hradní příkop

mapa

 rezervovat
Praha – Vinoř Raně středověké hradiště více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat

Středočeský kraj

Lokalita Popis Další informace Místo zahájení prohlídky Rezervovat termín prohlídky Prohlídku zajišťuje
Sázavský klášter Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách, založený v 30. letech 11. století poustevníkem sv. Prokopem více o lokalitě Místo setkání: na nádvoří kláštera u pokladen

mapa

rezervovat
Stará Kouřim Raně středověké hradiště více o lokalitě Místo setkání: před kostelem sv. Štěpána v Kouřimi

mapa

rezervovat
Libice nad Cidlinou Raně středověké hradiště více o lokalitě Místo setkání: na hradišti

mapa

rezervovat
Třemšín   Valy  hradištěm,   zbytky hradu, a stopy důlní činnosti  a lesních řemesel více o lokalitě Místo setkání: při zřícenině hradu Třemšín

mapa

rezervovat
Klecany Raně středověké hradiště a pohřebiště více o lokalitě Místo setkání: Klecany, u kostela Nanebevzetí Panny Marie

mapa

rezervovat
Velká Dobrá Mohylové pohřebiště, doba bronzová a halštatská více o lokalitě Místo setkání: u památníku vztyčeného na největší mohyle, na křižovatce lesních cest (zelená turistická značka)

mapa

rezervovat
Sobín Zaniklý hrádek více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat
Bojiště u Rakovníka 1620 Pozůstatky polního opevnění více o lokalitě Místo setkání:

Start vycházky u reduty Na Kokrdech

mapa

rezervovat
Regionální muzeum Kolín Výstava Nejen nepřátelé: Staří Řekové a jejich sousedé více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat

Jihočeský kraj

Lokalita Popis Další informace Místo zahájení prohlídky Rezervovat termín prohlídky Prohlídku zajišťuje
Novohradské hory Vesnice zaniklé po roce 1945 a pozůstatky železné opony Místo setkání: před zříceninou kostela v Pohoří na Šumavě

mapa

rezervovat
Plav Pravěké mohylové pohřebiště více o lokalitě Místo setkání:

v místě vyústění žlutě značené lesní cesty na asfaltovou silnici z Plava do Kam. Újezdu

mapa

rezervovat
Hrad u Skočic Hradiště z doby bronzové více o lokalitě Místo setkání:

na křižovatce asfaltové cesty od Skočic a zelené turistické značky u Panny Marie severně od hradiště

mapa

rezervovat
Třísov Keltské oppidum více o lokalitě Místo setkání: u Třísovské lípy (památný strom), 50 m severovýchodně od železniční zastávky Třísov

mapa

rezervovat
Velešín Raně středověké opevnění, osídlení z doby bronzové více o lokalitě Místo setkání: na rozcestí asfaltové cesty a žluté turistické značky – u informační cedule

mapa

rezervovat
Vrcovice – Dolní Lipice Hradiště z počátku střední doby bronzové více o lokalitě Místo setkání:

u silnice Písek-Vrcovice na odpočinkovém místě při odbočce naučné stezky u bývalých zlatodolů

mapa

rezervovat

Plzeňský kraj

Lokalita Popis Další informace Místo zahájení prohlídky Rezervovat termín prohlídky Prohlídku zajišťuje
Rovný Zaniklá vesnice s tvrzí více o lokalitě Místo setkání:

mapa

Místo setkání:

u kapličky na návsi v Plískově

rezervovat

Olšanské polesí Zaniklá ves Újezd a tvrz Šebíkov Místo setkání: na malém lesním parkovišti v blízkosti Olšanské hájovny

mapa

rezervovat
Přírodní rezervace Krašov
Hrad a zámek Krašov  a dochované pozůstatky předhradí více o lokalitě Místo setkání: na parkovišti u bývalého hospodářského dvora Rohy

mapa

rezervovat
Litice Zřícenina jednoho z nejstarších šlechtických hradů více o lokalitě Místo setkání:

u zříceniny hradu Litice v ulici U Hradu

mapa

rezervovat
Šťáhlavské polesí Naučná stezka Františka Xavera France, mohylová pohřebiště, zaniklé středověké vesnice více o lokalitě Místo setkání:

dolní parkoviště u zámku Kozel

mapa

rezervovat
Borek Zaniklá středověká vesnice Místo setkání: konečná stanice tramvaje č. 1 v Plzni-Bolevci

mapa

rezervovat
Lopata Zřícenina středověkého hradu více o lokalitě Místo setkání:

na rozcestníku modré a žluté značky „Pod Lopatou“

mapa

rezervovat
Prácheň Raně středověké hradiště více o lokalitě Místo setkání: u kašny na nádvoří zámku (před muzeem) v Horažďovicích

mapa

rezervovat
Třebokov Areál středověkého hospodářského klášterního dvora více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat
Rýzmberk Zřícenina hradu více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat

Karlovarský kraj

Lokalita Popis Další informace Místo zahájení prohlídky Rezervovat termín prohlídky Prohlídku zajišťuje
Rolava Rolava: zajatecký tábor a cínový důl z období druhé světové války více o lokalitě Místo setkání: parkoviště s turistickým altánem u lokality

mapa

rezervovat
Archeologická rezervace Tašovice Významné polykulturní sídliště více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat
Glücksburg – Rudná a okolí Montánní areál a pohraniční pozorovatelna pozdního středověku a raného novověku Místo setkání:

mapa

rezervovat
Město Cheb Archeologická procházka po historickém jádru města Chebu Místo setkání:

mapa

rezervovat
Z Františkových Lázní přes Žírovice do Skalné Mohylové pohřebiště z doby bronzové, gotický hrad, románský hrad, novověká pohřebiště Místo setkání:

mapa

rezervovat

Ústecký kraj

Lokalita Popis Další informace Místo zahájení prohlídky Rezervovat termín prohlídky Prohlídku zajišťuje
Chlumec – Horka Raně středověká celnice na dálkové cestě, místo několika bitev více o lokalitě Místo setkání: u kostela sv. Havla

mapa

rezervovat
Hrádek -Tříkřížový vrch Opevněná lokalita  strategicky umístěná v Českém středohoří více o lokalitě Místo setkání: křižovatka silnice Litoměřice-Libochovany a odbočky na Kamýk

mapa

rezervovat
Archeoskanzen Březno u Loun Archeoskanzen na místě systematického archeologického výzkumu více o lokalitě Místo setkání:

ve skanzenu

mapa

rezervovat
Postoloprty
Bývalý klášter Porta Apostolorum
více o lokalitě Místo setkání:

parkoviště u kostela Nanebevzetí Panny Marie

mapa

rezervovat
Říp, Mnetěš Románská  rotunda, pravěké osídlení více o lokalitě Místo setkání: prostor před turistickou chatou na Řípu

mapa

rezervovat
Rubín Pravěké a raně středověké hradiště více o lokalitě Místo setkání: asfaltové parkoviště v Dolánkách při silnici Pšov – Vysoké Třebušice

mapa

rezervovat
Státní zámek Duchcov Výstava Okouzleni antikou více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat

Liberecký kraj

Lokalita Popis Další informace Místo zahájení prohlídky Rezervovat termín prohlídky Prohlídku zajišťuje
Za archeologií Českolipska – krajinou Holanských rybníků / Holany Od paleolitu po novověk více o lokalitě Místo setkání: na parkovišti restaurace U Vokouna v Holanech, Holany 24

mapa

rezervovat

Královéhradecký kraj

Lokalita Popis Další informace Místo zahájení prohlídky Rezervovat termín prohlídky Prohlídku zajišťuje
Markvartice Čtyřúhelný valový areál z doby laténské (tzv. Viereckschanzen) více o lokalitě Místo setkání:

na křižovatce silnice Markvartice-Hřmenín a polní cesty, která vede na valový areál

mapa

rezervovat
Neolitické osídlení na dolní Trotině Krajina mladší doby kamenné na trase dálnice D11 více o lokalitě Místo setkání: parkoviště benzínové pumpy Trotina

mapa

rezervovat
Hradec Králové Severní okruh městem Místo setkání:

mapa

rezervovat
Hradec Králové Jižní okruh městem Místo setkání:

parkoviště před zimním stadionem (hotel Stadion)

mapa

rezervovat
Chlum u Hradce Králové Neolitický rondel, pravěké hradiště a památky na bitvu 1866 Místo setkání:

mapa

rezervovat
Nový hrad – Klečkov Torzo hradu na ostrožně z období vrcholného středověku více  o lokalitě Místo setkání:

hrad Klečkov – parkoviště přímo pod ním, u silnice Skuhrov – Deštné v OH

mapa

rezervovat
Rychmberk Ostrožna se zachovalými relikty z období vrcholného středověku více  o lokalitě Místo setkání:

hřiště na 1. předhradí při okraji obce

mapa

rezervovat

Pardubický kraj

Lokalita Popis Další informace Místo zahájení prohlídky Rezervovat termín prohlídky Prohlídku zajišťuje
Vraclavské hradiště Raně středověké hradiště více o lokalitě Místo setkání:

u kašny před kostelem sv. Mikuláše

mapa

rezervovat
Mikulovice u Pardubic Polykulturní lokalita Místo setkání:

mapa

rezervovat

Kraj Vysočina

Lokalita Popis Další informace Místo zahájení prohlídky Rezervovat termín prohlídky Prohlídku zajišťuje
Rokštejn Hradní zřícenina více o lokalitě Místo setkání:

u dřevěné boudy při vstupu do hradu

mapa

rezervovat
Buchberg – Utín Středověké hornické sídliště více o lokalitě U zastávky autobusu Přibyslav, odb. Dvorek

mapa

rezervovat

Jihomoravský kraj

Lokalita Popis Další informace Místo zahájení prohlídky Rezervovat termín prohlídky Prohlídku zajišťuje
Dolní Věstonice – Pavlov Komplex mladopaleolitických loveckých sídlišť více o lokalitě Místo setkání:

u přírodní památky Kalendář věků

mapa

rezervovat
Nechvalín Středověká tvrz a dvě velkomoravská pohřebiště více o lokalitě Místo setkání:

na odstavné ploše pro vozidla, u křížku, přímo pod tvrzí

mapa

rezervovat
Věteřov, Strážovický mohylník Starobronzové hradiště, raně středověké mohylové pohřebiště více o lokalitě Místo setkání: I. prohlídka – setkání na parkovišti v obci Věteřov II. prohlídka – setkání u turistického rozcestníku u hájenky Chrástovec

mapa

rezervovat
 Býčí skála Jeskyně s unikátními nálezy z doby železné více o lokalitě Místo setkání:

přímo před jeskyní

mapa

rezervovat
Vejštice Hradiště z pozdní doby kamenné více o lokalitě Místo setkání:

v zákrutě cyklotrasy pod hradištěm

mapa

rezervovat
Těšetice-Kyjovice Pravěký sídlištní areál, neolitický rondel. Probíhající archeologický výzkum více o lokalitě Místo setkání: u vstupu do areálu archeologické základny

mapa

rezervovat
Bystřec Zaniklá středověká vesnice více o lokalitě Místo setkání: na parkovišti u nádrže Olšovec v Jedovnicích

mapa

rezervovat
Mikulčice – Valy Raně středověké hradiště více o lokalitě Místo setkání: na parkovišti před muzeem

mapa

rezervovat
Konůvky Zaniklá středověká vesnice více o lokalitě Místo setkání:

v turistickém přístřešku přímo na lokalitě

mapa

rezervovat
Stará Kateřinská jeskyně, jeskyně Koňská jáma Pozdní neolit, mezolit více o lokalitě Místo setkání:

před Kateřinskou jeskyní

mapa

rezervovat
Břeclav – Pohansko Raně středověké centrum více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat
Mohyla Žuráň Polykulturní funerální lokalita více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat
Hradisko u Mušova Římská opevněná báze na germánském území více o lokalitě Místo setkání:

u vstupu do návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše

mapa

rezervovat
Zřícenina hradu Holštejn Středověké panské sídlo, zaniklé městečko, jeskyně více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat

Olomoucký kraj

Lokalita Popis Další informace Místo zahájení prohlídky Rezervovat termín prohlídky Prohlídku zajišťuje
Rmíz u Laškova a mohylník Křemela Hradiště z období pozdní doby kamenné a starší doby  železné a mohylová pohřebiště z pozdní doby kamenné více o lokalitě Místo setkání:

u turistického přístřešku poblíž hradiště

mapa

rezervovat
Staré Hradisko Keltské oppidum více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat
Předmostí u Přerova Světově proslulá lokalita z období mladého paleolitu více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat
Přerov Památník Jednoty bratrské více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat
Helfštýn Hrad více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat

Zlínský kraj

Lokalita Popis Další informace Místo zahájení prohlídky Rezervovat termín prohlídky Prohlídku zajišťuje
Hradisko Klášťov Pravěké hradisko a rané středověký areál více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat
Boršice Sezónní lovecké sídliště tzv. Lovců mamutů Místo setkání:

mapa

rezervovat
Hostýn Pravěké hradiště více o lokalitě Místo setkání:

mapa

rezervovat

 

Na Archeologickém létě se podílí: