záchranný archeologický výzkum v prostoru Lounské brány ve Slaném

12.08.2015
 

V souvislosti s kompletní rekonstrukcí ulice Husova ve Slaném provádí v měsících červenci a srpnu Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v. v. i. záchranný archeologický výzkum, který se soustředí především do míst, kde v minulosti stávala tzv. Lounská brána. Terénní výzkum zachytil kromě základového zdiva samotné věže Lounské brány i několik dalších kamenných konstrukcí souvisejících s tímto článkem městské fortifikace (obr. 1).

 

konference 2015

12.08.2015

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2015

Dvacet let výzkumu památky UNESCO

27.07.2015

Pod stejným názvem byla od 2. července zpřístupněna v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře výstava výsledků záchranných archeologických výzkumů v tomto ve středověku druhém nejvýznamnějším českém městě. Název výstavy odkazuje na skutečnost, že Kutná Hora byla před dvaceti lety zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a jedním z důvodů zápisu bylo také kutnohorské podzemí. Z velkého počtu archeologických akcí byly vybrány ty, které společně prováděl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Ústav archeologické památkové péče středních Čech.

podklady pro tiskovou konferenci: Výstava „Dědictví Karla Velikého“

16.07.2015

Putovní výstava „Dědictví Karla Velikého“ vznikla v rámci projektu Kolébky evropské kultury. Po belgickém Ename a italské Ravenně přichází v podobě přepracované pro českého návštěvníka do Prahy. Jejím hlavním úkolem je představit dobu raného středověku jako období, jehož interpretace jsou v Evropě dodnes významnými podněty v tvorbě lokálních i národních identit. Výstava chce návštěvníka vtáhnout nejen do hledání toho, co máme v Evropě společné či rozdílné a v čem nás může tato etapa dnes inspirovat, ale i přivést k zamyšlení, jak různě můžeme na historii pohlížet.