konference 2018

13.03.2018
 

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2018

 

Archeologický ústav AV ČR a Národní památkový ústav zvou na archeologickou procházku po Praze

05.02.2018

Kolektivu autorů pod vedením Ivany Boháčové a Jaroslava Podlisky se podařilo shromáždit unikátní informace o archeologických nálezech na území hlavního města Prahy. Průvodce pražskou archeologií umožní všem zájemcům o historii objevovat dosud skryté památky v podzemí města, zapsaného na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Počítačová podpora v archeologii 2018

02.02.2018

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie FF UK v Brně si Vás dovolují pozvat na XVII. ročník konference Počítačová podpora v archeologii.

rozhodnutí o zrušení VŘ

08.12.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. vyhlašuje rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení publikací vydávaných Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. – rámcová smouva.“