konference 2017

16.02.2017
 

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2017

 

přednáška dr. R. Křivánka, 23.02.2017

14.02.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku dr. Romana Křivánka (ARUP) „Důsledky orby a eroze ve výsledcích geofyzikálních měření“.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2017 od 14:00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4.

Vyhlášení 1. ročníku soutěže o ceny Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI

18.01.2017

Vyhlášení 1. ročníku soutěže o ceny Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové (dle §2887 -2889 Občanského zákoníku)

Zakladatelka Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové (dále jen nadace) paní Renata Fabešová spolu se správní radou nadace vypisují soutěž o nejlepší publikovanou monografii nebo její dokončený rukopis v oboru archeologie středověku.

PF2017

23.12.2016