výběrové řízení na pozici serverového a síťového správce

18.11.2019
 

Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny ARÚ Praha vyhlašuje výběrové řízení na pozici SERVEROVÉHO A SÍŤOVÉHO SPRÁVCE.
Výběrové řízení je realizováno v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury Archeologický informační systém České republiky (AIS CR; http://www.aiscr.cz/).

 

V. ročník mezinárodní kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka

14.11.2019

Ve dnech 1. – 2. 11. 2019 se v prostorách státního hradu Křivoklát konal již V. ročník mezinárodní kastellologické konference. V letošním roce se na setkání v průběhu obou dnů vystřídalo na šest desítek badatelů a zájemců o problematiku středověku a opevněných sídel. Na konferenci zaznělo sedmnáct příspěvků z oblasti české, evropské i mimoevropské kastellologie, archeologie středověku a památkové péče.

Dnes stoleté Archeologické ústavy

12.11.2019

Právě dnes, 12. 11. 1919, byl založen výnosem Ministerstva školství a národní osvěty Státní archeologický ústav, jehož prvním ředitelem byl prof. Lubor Niederle. Postupem času z něj vznikly dvě samostatné instituce – Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně. Shrnutí stoleté existence probírali kolegové v Historii.cs

konference 2019

12.11.2019

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2019