Praha doby Karla IV. Výpověď archeologie, torzální architektury a archivních fondů (urbanismus, každodennost a vybrané stavební projekty)

09.12.2016
 

K 6. prosinci 2016, tedy na sklonku roku věnovaného 700. výročí narození císaře Karla IV., zpřístupnil Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. netypickou, virtuální výstavu, jež je zaměřena na nejširší veřejnost. K ní se obrací zejména svou formou, a to nejen díky tomu, že je zpřístupněna prostřednictvím internetu, ale zejména proto, že vybrané a dnes už neexistující památky, známé pouze díky svědectví mladších ikonografických nebo sporadických archeologických pramenů, jsou představovány jako objekty virtuální, prostřednictvím nejnovějších multimediálních technologií. Výstava je součástí programu Strategie AV21 Akademie věd ČR a podpořilo ji Ministerstvo kultury ČR v rámci projektu Národních oslav narození Karla IV. Je zpřístupněna prostřednictvím aktuálně vytvářeného portálu o pražské archeologii, na jehož vzniku se vedle pražského Archeologického ústavu podílí Národní památkový ústav, konkrétně ú. o. p. v Praze a který rovněž podpořilo Ministerstvo kultury ČR, a to v rámci programu NAKI pro roky 2013-2017.

 

konference 2017

25.11.2016

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2017

konference 2016

25.11.2016

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2016

pražský Archeologický ústav se zapojil do projektu „APOSTOLUS 2016“ v Arménii

11.11.2016

Ve dnech 22. září 2016 až 7. října 2016 podnikli pracovníci Archeologického ústavu spolu se společností G IMPULS, spol. s r. o. expedici do Republiky Arménie, kde prováděli geofyzikální měření a další dokumentační práce na několika vybraných lokalitách v provincii Armavir. Akce se uskutečnila za podpory guvernéra provincie Armavir a díky velkorysému daru společnosti Chironium.