nová archeologická expozice v Národní galerii v Praze

08.11.2014
 

Oddělení Pražský hrad Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. připravilo archeologickou expozici k dějinám Salmovského a Schwarzenberského paláce, Praha 1 – Hradčany.

 

vyhlášení výběrového řízení na pozici geoarcheologa

21.10.2014

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

vědecký pracovník – geoarcheolog

vyhlášení výběrového řízení na pozici vědeckého pracovníka

16.10.2014

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici:

vědecký pracovník – specializace: archeologie raného středověku

Archeologické rozhledy 2014/3

08.10.2014

Vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů – 2014/03: obsah a abstrakta článků (PDF).