výběrové řízení na pozici archeolog

14.05.2018
 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Oddělení terénní archeologie přijme pracovníka na pracovní pozici: Archeolog

 

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

27.04.2018

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. oznamují rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Digitální archiv Archeologické mapy ČR – zajištění služeb správy a rozvoje“.

výběrové řízení

26.04.2018

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

vědecký pracovník – doktorand

konference 2018

19.04.2018

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2018