zemřel doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc.

25.06.2019
 

Archeologický ústav s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 23. června 2019 zemřel jeho dlouholetý pracovník doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc.

Slavomil Vencl takřka celý svůj odborný život spojil s Archeologickým ústavem v Praze, kde pracoval od r. 1959. Z pozice redaktora Archeologických rozhledů dlouhá léta kultivoval psané slovo v prostředí archeologické obce. Řadu let působil na dvou našich vysokých školách. Ač solitér svým zaměřením, jak to bylo charakteristické i pro další příslušníky jeho generace, spolupracoval se širokým okruhem archeologů profesionálních i neprofesionálních. Zabýval se širokým spektrem témat počínaje paleolitem, archaickým vojenstvím, archeologií nenalézaného či metodologií oboru. V každém případě Slavomil Vencl zanechal nesmazatelnou stopu nejen v české archeologii.

 

Archeologický ústav Praha představuje dvojici virtuálních průvodců

25.06.2019

Chcete navštívit raně středověká hradiště v krásné krajině Kouřimska? Zajímají Vás nejnovější poznatky o kdysi mocném a významném hradišti v Tismicích? Pro ty, kteří na tyto otázky odpovědí kladně, připravili pracovníci Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., dvojici aplikací, které Vás těmito archeologickými lokalitami provedou. Virtuální průvodce zpracoval interdisciplinárně složený kolektiv specialistů vedený Naďou Profantovou. Tvorba aplikací byla financován z programu Strategie AV21.

zemřela paní Renata Fabešová

19.06.2019

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 13. června 2019 zemřela paní Renata Fabešová, dlouholetá pracovnice Archeologického ústavu a spoluzakladatelka nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové.

technologie a řemesla v pravěku a středověku

07.06.2019

Nedílnou součástí archeologického bádání je i výzkum dávných výrobních technologií, kterými si naši předkové vyráběli šperky, zbraně, oděvy, nádobí a další předměty denní potřeby. Pracovníci Restaurátorských laboratoří ARÚ Praha a ARÚB si pro Vás ke stoletému výročí od založení Státního archeologického ústavu připravili prezentaci několika různých výrobních postupů. Budete mít možnost sledovat zhotovení drobného raně středověkého šperku, sami si pak budete moci vyzkoušet výrobu keramických nádobek a kachlů, zkusit svou zručnost u některých textilních technik nebo si vyrobit vlastní středověkou kovovou ozdobu.