oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky

20.05.2015
 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. oznamuje výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Komplexní dodávku bezpilotního leteckého zařízení, včetně příslušenství.

 

konference 2015

11.05.2015

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2015

prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc. laureátem pamětní medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

20.02.2015

Během slavnostního setkání dne 18. února 2015 převzal z rukou předsedy Akademie věd prof. ing. Jiřího Drahoše, DrSc. oborovou pamětní medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách dlouholetý pracovník a bývalý ředitel (1993-1997) Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc.

hroby „knížat“ ze starší doby železné v Praze – Letňanech

16.01.2015

Praha 9 – Letňany. V listopadu a prosinci 2014 provedl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. záchranný archeologický výzkum v areálu developerského projektu společnosti Central Group Letňanské zahrady. Během výzkumu byly vedle 11 hrobů kultury se šňůrovou keramikou (2800-2500 př. n. l.) z pozdní doby kamenné objeveny dva komorové hroby vládnoucí vrstvy ze starší doby železné z 8.-7. stol. př. n. l