přednáška M. Baumanové, 25.1.2018

16.01.2018
 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku Moniky Baumanové (Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, Švédsko – Centre for African Studies, University of Basel, Švýcarsko): Město jako ostrov: Svahilské pobřeží východní Afriky z pohledu archeologie.

 

rozhodnutí o zrušení VŘ

08.12.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. vyhlašuje rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení publikací vydávaných Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. – rámcová smouva.“

Petr Sommer laureátem Národní ceny vlády Česká hlava 2017

04.12.2017

S nesmírnou radostí a hrdostí oznamujeme, že prestižní Národní cenu vlády za r. 2017 (českou „Nobelovu cenu“) obdržel během včerejšího 16. ročníku udílení cen Česká hlava za vědu, výzkum a inovace náš dlouholetý kolega a bývalý ředitel ARÚ Praha prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc.

Pokračování záchranného archeologického výzkumu ARÚ Praha při rekonstrukci hřbitovního kostela Všech Svatých s kostnicí v Kutné Hoře – Sedlci v roce 2017

11.11.2017

25. srpna 2017 byl z větší části dokončen záchranný archeologický výzkum u hřbitovního kostela Všech Svatých, zahájený 30. května 2016. Výzkum probíhal bez přerušení i v zimních měsících, aby využil období menšího návštěvnického provozu zejména pro odkrytí partie před vstupem. U kostnice zbývá pouze provedení výzkumu v ploše pod severním schodištěm do kaple. Mimo obvod kostnice byl proveden výzkum v šachtách kanalizační přípojky a ploše jámy pro hrobku, do níž budou uloženy torzovité kosterní ostatky, získané během archeologických prací.