sonda krajinou odhalila unikátní pohřebiště z doby kamenné a doby železné

23.05.2019
 

Od srpna 2018 do května 2019 proběhl jeden z nejrozsáhlejších archeologických výzkumů na území Čech. Třináctikilometrový řez krajinou před výstavbou silnice I/16 Slaný – Velvary odkryl sídlištní i pohřební nálezy z posledních pěti tisíců let působení člověka. „Ačkoli jsme provedli pečlivé vyhodnocení všech starších nálezů z celé oblasti, na které navázaly povrchové sběry a geofyzikální průzkum ještě před samotným začátkem stavby, šlo o časově a co do kvantity a rozmanitosti nálezů náročný výzkum“, říká vedoucí výzkumu Drahomíra Malyková z pražského Archeologického ústavu AV ČR.

 

konference 2019

23.05.2019

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2019

Předání cen vítězům 10. ročníku Ceny Jana Rulfa

19.05.2019

Dne 14. 5. 2019 proběhlo v prostorách knihovny pražského Archeologického ústavu AV ČR slavnostní předání cen mladým kolegům a kolegyním v kategoriích Nejlepší práce v oboru archeologie a Bakalářské a diplomové práce. Ocenění předal ředitel ARÚ Praha Jan Mařík a členové komise.

Všem laureátům ještě jednou blahopřejeme!

Workshop „Využívání nedestruktivních a destruktivních metod při archeologických výzkumech raně středověkých hradišť v Polsku a v Čechách“

16.05.2019

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na česko-polský workshop „Využívání nedestruktivních a destruktivních metod při archeologických výzkumech raně středověkých hradišť v Polsku a v Čechách“, který se uskuteční v úterý 28. května 2019 od 9:00 do 16:00 v knihovně Archeologického ústavu (Letenská ulice).