nová publikace

18.09.2017
 

Chvojka, Ondřej – Jiráň, Luboš – Metlička, Milan a kolektiv: Nové české depoty doby bronzové. Díl 1, díl 2 (2 svazky), Praha 2017

více informací

 

konference 2017

14.09.2017

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2017

zahraniční ocenění pro tým Jany Maříkové Kubkové

11.09.2017

Archeologický ústav obdržel zvláštní cenu revue Pamiatky a múzeá za r. 2016, za výstavu „Dedičstvo Karola Veľkého„, a to ve zvláštní kategorii: „Za prezentáciu európskeho kontextu slovenskej kultúry od včasného stredoveku“. Cenu převzala vedoucí týmu a kurátorka výstavy Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D. v Trnavě, dne 7. září 2017 na slavnostním zahájení Dní evropského kulturního dědictví 2017 ve Slovenské republice.

Europa Postmediaevalis 2018

06.09.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na konferenci Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders, která se uskuteční 17.-18.4.2018.

Více informací: pozvánka (PDF)