zemřela paní Renata Fabešová

19.06.2019
 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 13. června 2019 zemřela paní Renata Fabešová, dlouholetá pracovnice Archeologického ústavu a spoluzakladatelka nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové.

 

přednáška prof. D. Q. Fullera, 20.6.2019

10.06.2019

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Doriana Q. Fullera (University College London): Comparing Pathways to Domestication, Agriculture and Civilization Across Asia and Africa.

Přednáška se uskuteční v budově AV ČR, místnost 206, Národní 3, Praha 1 dne 20. června 2019 ve 14:00 hod.

technologie a řemesla v pravěku a středověku

07.06.2019

Nedílnou součástí archeologického bádání je i výzkum dávných výrobních technologií, kterými si naši předkové vyráběli šperky, zbraně, oděvy, nádobí a další předměty denní potřeby. Pracovníci Restaurátorských laboratoří ARÚ Praha a ARÚB si pro Vás ke stoletému výročí od založení Státního archeologického ústavu připravili prezentaci několika různých výrobních postupů. Budete mít možnost sledovat zhotovení drobného raně středověkého šperku, sami si pak budete moci vyzkoušet výrobu keramických nádobek a kachlů, zkusit svou zručnost u některých textilních technik nebo si vyrobit vlastní středověkou kovovou ozdobu.

letní provoz knihovny

06.06.2019

O prázdninách dojde k omezení provozu knihovny. Knihovna bude pro veřejnost uzavřena od 5. 7. do 16. 8. 2019. Děkujeme za pochopení.