Komplexní dodávka optického stereomikroskopu s příslušenstvím

03.07.2015
 

Archeologický ústav  AV ČR, Praha, v.v.i. vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem „Komplexní dodávka optického (trinokulárního) stereomikroskopu s příslušenstvím“.

 

výstava Dědictví Karla Velikého

29.06.2015

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., pracoviště Pražský hrad, Vás zve na výstavu Dědictví Karla Velikého – raný středověk jako kolébka evropské kultury, kterou připravil v období 17. 7. – 14. 10. 2015 na závěr projektu Cradles of European Culture, uděleného v rámci Programu Culture 2007-2015, v prostorách Tereziánského křídla Pražského hradu.

konference 2015

29.06.2015

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2015

prohlášení Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. k návrhu zákona o ochraně památkového fondu

19.06.2015

Od roku 2012 se Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i účastní projednávání návrhu zákona o ochraně památkového fondu. Po schválení věcného záměru vládou ČR spolupracovali zástupci Archeologického ústavu i na jeho paragrafovém znění, které v současnosti prochází vnějším připomínkovým řízením. Připomínky týkající se ochrany archeologického dědictví, které vznesla Akademie věd ČR, byly na jednání 11. 6. 2015 bezezbytku vypořádány.