konference 2018

19.04.2018
 

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2018

 

Memorandum o spolupráci mezi ARÚ Praha a Ministerstvem obrany ČR – Vojenským historickým ústavem

17.04.2018

V úterý 10. 4. 2018 bylo podepsáno řediteli obou kooperujících institucí, Mgr. Janem Maříkem, Ph.D. (ARÚ) a plk. Mgr. Alešem Knížkem (VHÚ) důležité Memorandum o vzájemné spolupráci. Ta bude zaměřena na vědeckou a publikační činnost, popularizaci a prezentaci archeologického dědictví, legislativu v oblasti ochrany archeologického dědictví a ochranu archeologického dědictví a prevenci nelegálních činností ohrožujících jeho zachování.

výběrové řízení

17.04.2018

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

vědecký pracovník – doktorand

nové číslo Archeologických rozhledů: 2018/01

17.04.2018

Právě vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů: 2018/01.

Obálka: PDF