Vychází Sto let v archeologii, kniha shrnující objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze

11.12.2019
 

Je tomu právě sto let od doby, kdy díky vlivu výrazné osobnosti naší vědy, antropologa, archeologa a slavisty Lubora Niederla, vznikl Státní archeologický ústav. Tato první československá profesionální instituce zaměřená přednostně na vědecký výzkum v oboru archeologie, ale též na evidenci a ochranu archeologických památek a koordinaci terénní archeologické činnosti v novém státě, prošla od té doby všemi krušnými i šťastnými etapami dějin Československa a České republiky. K jejím dějinám a jejímu odkazu se hlásí i oba Archeologické ústavy AV ČR.

 

uzavření knihovny pro veřejnost

10.12.2019

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Praha bude v termínech 19. 12. 2019 a 23. 12.-31. 12. 2019, respektive 1. 1. 2020, uzavřena pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.

Petr Sommer laureátem medaile De scientia et humanitate optime meritis

06.12.2019

Dne 6. 12. 2019 obdržel od Akademie věd ČR náš kolega prof. Petr Sommer význačnou medaili De scientia et humanitate optime meritis, a to za přínos v systematickém propojování výpovědi hmotných a písemných pramenů. Čestná medaile je udělována již od r. 1995 a je oceněním vynikajících domácích a zahraničních osobností za zvláště záslužnou činnost v oblasti vědy a humanitních idejí. Gratulujeme!

slavnostní konference k výročí 100. let Archeologického ústavu

06.12.2019

Pražský Archeologický ústav ukončí letošní oslavy stoletého výročí slavnostní konferencí. Konference proběhne dne 11. 12. 2019 v budově Akademie věd, Národní 3. Pozvání přijali kromě vedení AV ČR zástupci několika spřátelených institucí z ČR i ze zahraničí.