konference 2017

18.05.2017
 

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2017

 

Gabriela Blažková laureátkou Ceny předsedkyně GA ČR za r. 2017

12.05.2017

Předsednictvo Grantové agentury ČR rozhodlo na svém zasedání dne 12. dubna 2017 o udělení Ceny předsedkyně GA ČR za postdoktorský projekt č. 13-34374P, „ Život běžných obyvatel na Pražském hradě za prvních Habsburků. Analýza hmotné kultury ve středoevropských souvislostech“, Mgr. Gabriele Blažkové, Ph.D. z Oddělení záchranných výzkumů – pracoviště Pražský hrad Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Toto významné ocenění uděluje GA ČR vybraným řešitelům za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu od r. 2003.

vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže nadace Pro archaeologia mediaevali

02.05.2017

Dne 26. dubna t.r. zasedla rozšířená správní rada nadace Pro archaeologia mediaevali a stanovila následující pořadí prací podaných do prvního kola nadační soutěže a odměněných z prostředků nadace:
1. Václav Moucha, Bořivoj Nechvátal, Ladislav Varadzin et al., Vyšehrad. Knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie, Praha 2015. (20 000 Kč)
2. Helena Březinová, David Kohout et al., Středověké textilní a barviřské technologie, Praha 2016. (15 000 Kč)

Zveřejňování dat v archeologii – pracovní kolokvium

27.04.2017

Dne 20. dubna 2017 se v NPÚ Praha uskutečnilo pracovní kolokvium na téma zveřejňování informací z archeologických terénních výzkumů odborné i širší veřejnosti. Hovořilo se zejména o otázkách zveřejňování poloh archeologických lokalit a výzkumů a zpřístupňování původní terénní dokumentace (nálezových zpráv, fotografií, plánů, leteckých snímků) prostřednictvím webové aplikace.