archeologický nález kostela na Vyšehradě

20.08.2014

Praha/Vyšehrad. V červenci 2014 pokračoval výzkum Archeologického ústavu v Praze v prostorách baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě. Výzkum, který přinesl velmi zajímavé poznatky v oblasti raně středověké církevní architektury, finančně podpořili Magistrát hlavního města Prahy, královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Pražský archeologický fond.

úmrtí PhDr. Václava Mouchy, CSc.

18.08.2014

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si s hlubokou lítostí dovoluje oznámit, že v sobotu 16. srpna 2014 zemřel jeho dlouholetý pracovník PhDr. Václav Moucha, CSc.

vyšel komplet The Prehistory of Bohemia

14.08.2014

Archeologický ústav AV ČR, Praha si dovoluje oznámit, že vyšel anglický překlad sedmi svazků Archeologie pravěkých Čech – The Prehistory of Bohemia.

více informací