II. ročník interdisciplinárního pracovního setkání věnovaného památce T. Durdíka

15.09.2016
 

Dne 10. září 2016 se na hradě Křivoklátu uskutečnilo II. pracovní setkání věnované památce prof. Tomáše Durdíka. Na přátelském setkání archeologů středověku, žáků a přátel Tomáše Durdíka zaznělo 12 příspěvků z oblasti české a evropské kastellologie

 

konference 2016

09.09.2016

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2016

vyhlášení otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace“

07.09.2016

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje otevřené řízení na veřejnou zakázku „Provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace – rámcová smlouva“.

zpráva zadavatele o veřejné zakázce „Dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů (kovy, slitiny, keramika, kosti) s automatickým provozem dle nastavitelných parametrů“

06.09.2016

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. podává zprávu o veřejné zakázce „Dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů (kovy, slitiny, keramika, kosti) s automatickým provozem dle nastavitelných parametrů“.