podklady pro tiskovou konferenci, 16. 4. 2015

16.04.2015
 

Archeologický atlas Čech

Archeologický atlas Čech vznikl v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze v rámci projektu „Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat“. Projekt je financován v programu NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) prostřednictvím Ministerstva kultury ČR v letech 2012–2015.

 

zakázka malého rozsahu: Komplexní dodávka bezpilotního leteckého zařízení

15.04.2015

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem: Komplexní dodávka bezpilotního leteckého zařízení, včetně příslušenství.

konference 2015

15.04.2015

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2015

uzavření knihovny ARÚP

10.04.2015

Ve čtvrtek 16. 4. 2015 bude knihovna Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. z důvodu konání tiskové konference na téma „Archeologický atlas Čech“ v době mezi 9:00 – 12:00 hod. pro veřejnost uzavřena.