konference 2019

19.02.2019
 

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2019

 

nové číslo Památek archeologických 109 / 2018

16.02.2019

Vyšlo nové číslo časopisu Památky Archeologické CIX (109), 2018

Více informací

Jana Maříková-Kubková převzala Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy

11.02.2019

Medaile byla předána předsedkyní AV ČR prof. Evou Zažímalovou za účasti členů Akademické rady dne 7. 2. 2019 v hlavní budově Akademie věd.

nová publikace

05.02.2019

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vydal novou knihu Jana Michálka: Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách. Jedná se o publikační výsledek dlouholetého úsilí významného českého archeologa J. Michálka, jenž vyčerpávajícím způsobem shromáždil a utřídil dostupné informace k podstatné kategorii archeologického dědictví, charakteristické pro oblast jižních Čech.