konference 2017

21.08.2017
 

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2017

 

výstava Dědictví Karla Velikého v Košicích

21.06.2017

Po velmi kladném přijetí v Bratislavě se úspěšná výstava Dědictví Karla Velikého přesouvá do Východoslovenského múzea v Košiciach. Ve spolupráci Pamiatkového úradu Slovenské republiky, Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. a Slovenského archeologického ústavu SAV v Nitre, byla expozice obohacena o novou část představující oblast východního Slovenska v raném středověku. Vedle exponátů z Německa, České republiky, Maďarska a slovenského Nitranska tak budou prezentovány i nálezy z východních oblastí Slovenska a Maďarska.

Iron in Archaeology

12.06.2017

Ve dnech 30.5. až 1.6. 2017 proběhla v prostorách NTM v Praze mezinárodní konference ‘Iron in Archaeology: Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe and Beyond’, konaná u příležitosti 50 výročí aktivit CPSA (Comité Pour la Sidérurgie Ancienne) k poctě profesora Radomíra Pleinera.

nová publikace

06.06.2017

I. Boháčová – M. Šmolíková (eds.): Praha archeologická. Archaeologica Pragensia – Supplementum 3

více informací