CENA JANA RULFA

08.11.2018
 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vypisuje 10. ročník soutěže o Cenu Jana Rulfa pro nejlepší práci v oboru archeologie

 

přednáška E. Pernicky, 22.11.2018

07.11.2018

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ve spolupráci s Ústavem klasické archeologie FF UK Praha si Vás dovoluje pozvat na přednášku Ernsta Pernicky (Curt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie, Mannheim): Science versus archaeology? The case of the Bernstorf fake, která se uskuteční v rámci cyklu Aktuální otázky archeologie. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 16:00 v knihovně Archeologického ústavu v  Letenské 4.

konference 2019

07.11.2018

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2019

konference 2018

07.11.2018

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2018