konference 2019

06.02.2019
 

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2019

 

výzva k podání nabídek

05.02.2019

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem Dodávka tonerů – rámcová smlouva.

nová publikace

05.02.2019

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vydal novou knihu Jana Michálka: Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C-D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách. Jedná se o publikační výsledek dlouholetého úsilí významného českého archeologa J. Michálka, jenž vyčerpávajícím způsobem shromáždil a utřídil dostupné informace k podstatné kategorii archeologického dědictví, charakteristické pro oblast jižních Čech.

Tisková zpráva: Monitoring pozůstatků Juditina mostu a vltavského dna v jeho okolí

14.01.2019

Ve dnech 14. – 16. 1. 2019 proběhne s využitím moderní potápěčské techniky a archeologických dokumentačních postupů monitoring dna řeky Vltavy v bezprostředním okolí gotického Karlova mostu (2. polovina 14. století) a jeho předchůdce, románského Juditina mostu (3. čtvrtina 12. století). V souvislosti s rozvojem turismu narůstá právě v okolí zmíněné památky v městské památkové rezervaci, zapsané na seznamu UNESCO, intenzita lodní dopravy, a je proto důležité co nejpřesněji zdokumentovat její okolí. Akce proběhne pod vedením pracovníků pražského Archeologického ústavu, ve spolupráci s kolegy z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze a Muzea hlavního města Prahy.