zemřela PhDr. Ivana Pleinerová, CSc.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, s hlubokou lítostí oznamuje, že zemřela PhDr. Ivana Pleinerová, CSc., odbornice na raný středověk, starší dobu bronzovou a průkopnice experimentální archeologie. Ivana Pleinerová patřila k poválečné generaci archeologů, kteří se výrazným způsobem zasadili o rozkvět oboru. Po studiích na Filozofické fakultě UK u profesora Jana Filipa nastoupila v roce 1953 do Archeologického ústavu ČSAV, kterému zůstala věrná až do odchodu do zaslouženého důchodu. Dlouhodobě vedla výzkum zásadní lokality Březno u Loun, kde byly odkryty nálezy pocházející z mladšího neolitu, eneolitu, doby bronzové i raného středověku. Během své dlouhé vědecké kariéry však pracovala na i mnoha dalších archeologických lokalitách, jako např. Horky nad Jizerou, Hostivice, Vliněves a jiné. Společně s manželem Radomírem Pleinerem patřila mezi přední průkopníky experimentální archeologie v ČR. Zasloužila se i o vybudování archeoskanzenu v Březně u Loun, kde v letech 1980-1993 vznikly repliky staveb z neolitu, doby římské a z raného středověku. Při jejich výstavbě archeologové získali a ověřovali důležité poznatky například o pracovních postupech, o způsobu vytápění pravěkých a středověkých domů, či o metodách uskladnění zásob v pravěku.

 

Poslední rozloučení se bude konat v pátek 2. září 2022 v 11.20 hodin v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.