zemřela Marie Zápotocká

Se zármutkem oznamujeme, že dne 30. října 2021 zemřela PhDr. Marie Zápotocká, CSc.

Marie Zápotocká (nar. 6. 6. 1931) patřila k silné generaci badatelů poválečné archeologie. Celý její profesní život byl spojen s Archeologickým ústavem Akademie věd v Praze a především s výzkumem neolitické sídlištní lokality Bylany u Kutné Hory. Jejími celoživotními tématy se staly chronologie kultury s vypíchanou keramikou a pohřební ritus českého neolitu. Vedla nebo se podílela na dalších významných výzkumech, jako jsou Miskovice, Denemark, Černý Vůl či Hrbovice. Její osobnost výrazně přispěla k zahraniční spolupráci se všemi sousedními zeměmi.
Práce Marie Zápotocké proto zůstane neodmyslitelnou součástí výzkumu neolitu minimálně v evropském měřítku.