Zemřela Karla Motyková

Archeologický ústav AV ČR, Praha, se připojuje k řadě smutečních oznámení, že 24. 10. 2023 zemřela jeho dlouholetá pracovnice PhDr. Karla Motyková, Dr.Sc., rozená Šneidrová,

Karla Motyková byla představitelkou první poválečné generace českých archeologů, kteří formovali směřování oboru v druhé polovině 20. století.  Dlouhodobě se podílela na rozvoji Archeologického ústavu Československé akademie věd, kde pracovala jako archeoložka (1953-1991), vedoucí Pravěkého oddělení a hlavní redaktorka Památek archeologických. Patřila k předním odborníkům na otázky protohistorické archeologie a s jejím jménem je spojován především systematický výzkum (1973-1989) jednoho z nejdůležitějších nalezišť z doby laténské, oppida Závist. Jako přední odbornice na dobu laténskou a římskou přednášela i na oddělení prehistorie při Katedře obecných dějin a pravěku na FF UK.

Archeologii se věnovala i po odchodu do důchodu a až do roku 2008 pracovala jako archeolog v rámci poděbradského Polabského muzea v nymburském Vlastivědném muzeu. Zasloužila se o významné rozšíření poznání nejstarších dějin Nymburka, včetně objevu unikátní mohyly z pozdní doby kamenné.

Poslední rozloučení se bude konat v Nové obřadní síni v Olšanech 31. 10. 2023 ve 12 hodin.