zemřel prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.

Dne 14. října 2020 zemřel ve věku 76 let prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., profesor Univerzity Karlovy a emeritní děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Profesor Netuka, coby tehdejší děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK, návázal úzké vztahy s naším ústavem v době katastrofální povodně v roce 2002. Tehdy obě instituce zajišťovaly ve vzájemné těsné spolupráci přepravu knižních darů z mnoha evropských zemí pro zničené české vědecké knihovny. Od této doby také přetrvávalo osobní přátelské pouto k našemu ústavu, které profesor Netuka při mnoha příležitostech zmiňoval.

Čest jeho památce.

další informace