Zemřel prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

Dne 3. listopadu 2020 zemřel ve věku 85 let prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., emeritní profesor klasické archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Profesor Bouzek patřil k nejvýznačnějším představitelům české archeologie poválečného období. Díky jeho obrovskému vědeckému záběru se již od 60. let minulého století stal známou a uznávanou osobností s nesčetnými kontakty v rámci mezinárodní odborné komunity, a to i navzdory překážkám, které kladla jeho práci komunistická nomenklatura v období normalizace. Profesor Bouzek spolupracoval s celou řadou domácích i zahraničních univerzit a vědeckých institucí a měl samozřejmě velmi blízký vztah k našemu ústavu a jeho pracovníkům. Tento vztah souvisel nejen se skutečností, že mnozí z nich byli jeho vysokoškolskými spolužáky a ti později narození pak jeho žáky, ale odrážel se i v řadě společných publikací nebo v zastoupení pracovníků ústavu na jeho zahraničních expedicích.

Profesor Bouzek byl, přes obrovské renomé, kterého dosáhl, příkladem skromného a přátelského člověka, vždy připraveného k diskusi a vždy ochotného poradit a pomoci.

Odešel tak vzácný člověk a pro mnohé z nás také blízký přítel.

Čest jeho památce.