zemřel prof. Jiří Sláma

S velkým zármutkem si dovolujeme oznámit, že 26. prosince 2020 zemřel významný český archeolog a historik raného středověku prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.

Prof. Sláma působil v letech 1958 až 1960 jako odborný pracovník v expozituře Archeologického ústavu v Mostě. Archeologickému ústavu zůstal nakloněn i poté, co začal pracovat na Filozofické fakultě UK v Praze. Byl členem jeho vědecké rady a vědecké rady Akademie věd ČR a zapojil se do redakční rady Archeologických rozhledů.

Během své dlouhé pedagogické dráhy profesor Sláma vychoval několik generací archeologů, pro něž byl nejen výjimečným badatelem, ale především morální autoritou. Čest jeho památce.

 

Prof. PhDr. Jiří Sláma

Prof. PhDr. Jiří Sláma