zemřel Petr Charvát

Archeologický ústav AV ČR Praha se s hlubokou lítostí připojuje k řadě oznámení, že ve věku 74 let zemřel významný český archeolog, orientalista a historik profesor Petr Charvát. Celý svůj život zasvětil archeologii a historii, ať již se odehrávala ve středověkých Čechách, starověkém Egyptě či dávném Orientu. Petr Charvát byl badatelem s nesmírným záběrem znalostí a zájmů; byl jedním z nemnoha skutečně renesančních vědců. Dokázal skloubit střípky informací, mnohdy nespojitých, a s nesmírnou erudicí je poskládat dohromady a vytvořit nový, neotřelý, někdy kontroverzní, přesto však vždycky nesmírně zajímavý a fundovaný obraz věcí dávno minulých.

Vystudoval klínopis a archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zapojil se do archeologických výzkumů nejen v Čechách, ale po celé starověké oikumené (Egypt, Srí Lanka, Turecko, Irák). Svůj profesní život zasvětil dvěma pracovištím Akademie věd: nejprve působil na Archeologickém ústavu ČSAV v Praze (1975-1990) a následně na Orientálním ústavu Akademie věd (1990-2005). Měl skutečný dar slova a jeho encyklopedické znalosti o starověkém Předním východu a archeologii raného středověku ho předurčovali k dráze vysokoškolského pedagoga – působil na Filozofické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni a na Pedagogické fakultě UK v Praze. Během své dlouhé badatelské kariery napsal, či se podílel na sepsání více než 150 odborných i populárně naučných knih, článků i statí, a byl neúnavných propagátorem archeologie i orientalistiky.

V jeho osobě česká archeologie, historie, medievistika a orientalistika ztratila nejen vynikajícího a všestranného badatele, ale především skvělého člověka s velkým srdcem, pochopením, vlídností a pokorou.

Říká se, že jedním z nejtěžších úkolů každého vědce je orientovat se v nedozírné síni poznání. Všichni, kteří znali Petra Charváta vědí, že patřil k jejím nejpovolanějším znalcům…

V životech všech, co ho znali, po něm zůstane nezapravitelná prázdnota.