Zemřel Jiří Zeman

Se smutkem oznamujeme, že dne 27. prosince 2021 nás opustil PhDr. Jiří Zeman, CSc.

Jiří Zeman (nar. 28. 11. 1929) patřil k silné generaci archeologů šedesátých let (Buchvaldek, Smetánka, Sláma, Hejna, Bouzek, manželé Zápotočtí, manželé Pleinerovi…). Jeho pracovní život byl spojen zejména s Archeologickým ústavem Akademie věd v Praze, dále působil jako pedagog na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK (dnešní Ústav pro archeologii) a pracoval též v Národním muzeu. Vedl nebo se účastnil vedení řady archeologických výzkumů. Odborně se zaměřoval zejména na mladší dobu bronzovou, období stěhování národů a české země v době římské. Podílel se i na přípravě a realizaci výstavy Velká Morava, které se stala největší světovou prezentací československé archeologie v šedesátých letech. Jeho publikace nadále zůstávají dodnes cenným zdrojem informací o výzkumu archeologických lokalit z počátků osídlení českých zemí.