výsledky veřejné soutěže na podporu grantových projektů GA ČR

Grantová agentura České republiky oznámila výsledky veřejné soutěže na podporu grantových projektů – Standardní projekty – 2023. Archeologický ústav AV ČR byl velmi úspěšný a získal 4 projekty: Mgr. Pavel Burgert, Ph.D. (Metabazit typu Jizerské hory jako transkulturní spojovatel pravěkých komunit střední Evropy), PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. (Raně středověké centrum – topografie, funkce, proměny: přemyslovská Boleslav a její transformace v sídlo kolegiátní kapituly (900-1200)), Mgr. Michaela Langová, Ph.D. (Keramika jako svědek kulturní změny? Starobronzová sídelní aglomerace v Plotištích n. Labem ve světle multidisciplinárního výzkumu) a Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D. (Společenská a technologická změna na Jantarové stezce ve 3. století př.Kr. Multi-izotopová a aDNA analýza laténských pohřebišť na Moravě). Úspěšným žadatelům a jejich týmům blahopřejeme.