Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Jana Rulfa

Archeologický ústav vyhlašuje výsledky 11. ročníku soutěže o Cenu Jana Rulfa o nejlepší práci v oboru archeologie. Všem výhercům gratulujeme.

Hlavní kategorie

Václav Hrnčíř: Mobility of individuals and populations in the prehistoric period. Confrontation of archaeological, ethnological and natural scientific methods
Michal Vágner: Zaniklé středověké ohrazené vesnice na jižní Moravě z pohledu metod nedestruktivní archeologie
Zuzana Mírová: The horse in the BA and IA in Moravia

Bakalářské a diplomové práce
Tomáš Pancíř: Odraz každodennosti válečných zajatců v archeologických pramenech z vojenských táborů konce Druhé světové války
David Hons: Poznání stavebních technik a postupů na základě analýzy souborů mazanic z doby bronzové a halštatské v regionu středního Pomoraví
Markéta Košařová: Osídlení ve východním zázemí středověké Prahy: podoba vsí a proměny sídelní sítě (12.–16. století)