vyhlášení výběrového řízení

Ve smyslu interních norem Akademie věd ČR 2/2013, 1/2014 a 9/2016 se vyhlašuje výběrové řízení na kandidáty do programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Pracovní pozice je otevřena všem občanům bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Náležité podklady (strukturovaný životopis, prohlášení kandidáta a návrh na zařazení do programu) je třeba doručit do 29.9. 2020 do 9:00.
Více informací: Akademie věd ČR

Výběrová komise zasedne dne 29.9. 2020 v 9:30.

Jmenovaní členové výběrové komise:
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.; doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.; Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.; PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.