vyhlášení výběrového řízení

V souladu s § 2, odst. 1, směrnice č. 10/2018, ve znění směrnice č. 7/2019 Akademie věd ČR se vyhlašuje výběrové řízení na kandidáty do programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Náležité podklady (strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení kandidáta a návrh na zařazení do programu) je třeba doručit do 20. 9. 2021.

Výběrová komise zasedne dne 20. 9. 2021.

 

Členy výběrové komise jmenuji:
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.; Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.