vyhlášení výběrového řízení

Ve smyslu interních norem Akademie věd ČR 2/2013, 1/2014 a 9/2016 se vyhlašuje výběrové řízení na kandidáty do programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Náležité podklady (strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení kandidáta a návrh na zařazení do programu) je třeba doručit do 19. 4. 2021.

Výběrová komise zasedne dne 20. 4. 2020.

 

Členy výběrové komise jmenuji:
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.; Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.