Vyhlášení soutěže pro rok 2021: nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – Nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové vyhlašuje pro rok 2021 soutěž na poskytnutí nadačního příspěvku na podporu odborného publikačního záměru z oblasti archeologie středověku.

Další informace o nadaci včetně přihlášky naleznete pod tímto odkazem:

PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové