vyhlášení 12. ročníku soutěže o Cenu Jana Rulfa pro nejlepší práci v oboru archeologie

Soutěž je určena mladým autorům/autorkám. Návrh na zařazení práce do soutěže podávají autoři či instituce. Jedna instituce smí do soutěže přihlásit maximálně pět prací v každé kategorii, tj. max. 5 publikací či disertačních prací v hlavní soutěži a 5 diplomových a/nebo bakalářských prací v kategorii magisterských/bakalářských prací.
Práce musí splňovat následující kritéria:
– Jde o původní teoretickou práci.
– Práce byla publikována nebo dokončena v období od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023.
– Práce s průvodním dopisem obsahujícím souhlas autora/autorů se zařazením do soutěže bude doručena nejlépe v PDF na adresu arupraha@arup.cas.cz, pokud to není možné, pak v jedné tištěné kopii do Archeologického ústavu v Praze (Letenská 4, Praha 1 118 01), nejpozději do 28. 2. 2023.
– Autor dosáhl k 28. 2. 2023 nejvýše 36 let a je občanem státu EU. Pokud má práce více než jednoho autora, platí tato podmínka pro všechny autory.
– Práce musí být psány v češtině nebo angličtině.

Výsledky soutěže budou oznámeny na webových stránkách ARÚ Praha do 1. 6. 2023.

Více informací o soutěži: https://www.arup.cas.cz/o-nas/cena-jana-rulfa/
For more information in English, see the attachment

Ocenění mladí vědci v roce 2021

Ocenění mladí vědci v roce 2021