výběrové řízení na kandidáty do programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

výběrové řízení na kandidáty do programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Vyhlášení výběrového řízení

 

Ve smyslu interních norem Akademie věd ČR 2/2013, 1/2014 a 9/2016 se vyhlašuje výběrové řízení na kandidáty do programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

 

Náležité podklady je třeba doručit do 28. 4. 2022 do 9:00.

Výběrová komise zasedne dne 28. 4. 2022.

 

Členy výběrové komise jmenuji:

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.; doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.; Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.; Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.,