Výběrové řízení na pracovní pozici archeologa se zaměřením na správu archivního fondu a digitálních datových zdrojů

Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny ARÚ Praha
vyhlašuje výběrové řízení na pozici archeologa se zaměřením na správu archivního fondu a
digitálních datových zdrojů

Nástup: od 1. 1. 2022
Úvazek: 0,6 – 0,8 na dobu určitou (01/2022–12/2022) s možností prodloužení
Hrubá měsíční mzda: 30.000 Kč
Popis práce: výběrové řízení je realizováno v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury Archeologický informační systém České republiky (AIS CR). Hledáme kolegu, jehož náplní práce bude správa informačního systému Archeologická mapa České republiky, kontrola příchozích dat a komunikace s terénními archeology, práce s fondem archivních dokumentů a jeho převod do digitální formy, podílení se na koncepčním rozvoji služeb AIS CR a spolupráce na výzkumných aktivitách OIZAK.
Uzavírka přihlášek je 7.11. 2021, 9.00 hodin.

Více informací a požadavky v níže přiloženém dokumentu.