Výběrové řízení na pracovní pozici vědecký pracovník – doktorand

Výběrové řízení na pracovní pozici vědecký pracovník – doktorand v rámci projektu
„Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních
vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií (RAMSES)“

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. přijme pracovníka na pracovní pozici: vědecký
pracovník – doktorand, a to na 16 měsíců.

Nástup: od 1. 11. 2021
Úvazek: 0,5 – 0,7
Hrubá měsíční mzda: 30.000 Kč
Doba trvání pracovního úvazku: 1. 11. 2021 – 28. 2. 2023
Popis práce: aplikace a rozvíjení metod radiouhlíkové datovací metody v paleoekologickém a archeologickém výzkumu se zvláštním zřetelem k interakci mezi člověkem a přírodním prostředím.
Uzavírka přihlášek je 30. 9. 2021, 9.00 hodin.

Více informací a požadavky v níže přiloženém dokumentu.