výběrové řízení, projekt Jantarové stezky starší doby železné ve střední Evropě

Výběrové řízení na pracovní pozici vědecký pracovník – doktorand/vědecká pracovnice – doktorandka v rámci projektu „Jantarové stezky starší doby železné ve střední Evropě“
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. přijme pracovníka na pracovní pozici: vědecký pracovník – doktorand/vědecká pracovnice – doktorandka, a to na 36 měsíců.
Nástup: od 1. 7. 2023
Úvazek: 0,3
Hrubá měsíční mzda: 17.700 Kč
Doba trvání pracovního úvazku: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2026
Popis práce: Koordinace a příprava vzorků, fotografická dokumentace vzorků, traseologické analýzy, organizace zahraniční spolupráce a komunikace se zahraničními týmy, pracovní výjezdy do zapojených zemí, příprava publikačních výstupů, účast na konferencích.
Požadavky:
– studium Ph.D. zahájené nejpozději k 1. 7. 2023
– vědecké zaměření v oblasti archeologie starší doby železné
– dobrá orientace v problematice analytiky a traseologie jantaru
– předpoklady a motivace k vědecké práci
– odpovídající publikační činnost (zkušenost s přípravou monografií a studií v impaktovaných časopisech)
– schopnost samostatné i týmové práce
– znalost cizích jazyků, zejména angličtiny, francouzštiny a němčiny

Pracovní pozice je otevřena všem občanům bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Podklady: podkladem pro výběr vědeckého pracovníka bude (1) strukturovaný životopis, (2) doklady dosavadní odborné práce a (3) krátký motivační dopis (cca 1 normostrana). Uvedené dokumenty zašlete v písemné či elektronické podobě na kontaktní adresu; uzavírka přihlášek je 15. 6. 2023, 9.00 hodin.
Průběh řízení: výběr uchazeče proběhne komisionální formou dne 16. 6. 2023.
Kontakt: Dr. Miloslav Chytráček, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4,
CZ-118 01 Praha 1; chytracek@arup.cas.cz, v kopii arupraha@arup.cas.cz