Vyhlášení výběrového řízení do programu PPLZ

Vyhlášení výběrového řízení do programu PPLZ

Ve smyslu interních norem Akademie věd ČR 2/2013, 1/2014 a 9/2016 se vyhlašuje výběrové řízení na kandidáty do programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Náležité podklady (více viz www.avcr.cz) je třeba doručit do 25.9. 2023 do 9:00.

Výběrová komise zasedne dne 25.9. 2023.

Členy výběrové komise jmenuji:

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.; doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.; Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D.

 

 

 

 

 

v Praze  7. 9. 2023