Přehled vydaných čísel

  RURALIA V. – Památky archeologické – Supplementum 17 – Water Management in Medieval Rural Economy
• Autor:
Klápště, J. (ed.)
• ISBN:
80-86124-52-5
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
269 s. s obr.
• Jazyk publikace:
angl. a fr.
654,- Kč
  RURALIA IV. – Památky archeologické – Supplementum 15
• Autor:
Klápště, J. ed.
• ISBN:
80-86124-36-3
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2002
• Počet stránek:
362 s. s obr.
• Jazyk publikace:
Anglicky, německy nebo francouzsky
  RURALIA III. – Památky archeologické – Supplementum 14
• Autor:
Klápště, Jan (ed.)
• ISBN:
80-86124-28-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2000
• Počet stránek:
302 s. s obr.
• Jazyk publikace:
259,- Kč
  RURALIA II. – Památky archeologické – Supplementum 11
• Autor:
• ISBN:
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
• Počet stránek:
• Jazyk publikace:
  RURALIA I. – Památky archeologické – Supplementum 5
• Autor:
• ISBN:
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
• Počet stránek:
• Jazyk publikace: