Přehled vydaných čísel

  Mediaevalia archaeologica VI. / Těžba a zpracování
drahých kovů: sídelní a technologické aspekty
• Autor:
Nováček, Karel (ed.)
• ISBN:
80–86124–48–7
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR Praha
• Rok vydání:
2004
• Počet stránek:
223 str.
• Jazyk publikace:
  Mediaevalia archaeologica V. / Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku
• Autor:
Boháčová, Ivana (ed.)
• ISBN:
80-86124-43-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR Praha
• Rok vydání:
2003
• Počet stránek:
478 s
• Jazyk publikace:
res. angl.
429,- Kč
  Mediaevalia archaeologica IV. Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226)
• Autor:
Klápště, Jan (ed.)
• ISBN:
80-86124-35-5
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2002
• Počet stránek:
382 s. 176 tab. a obr. v textu.
• Jazyk publikace:
res. angl.
272,- Kč
  Mediaevalia archaeologica III. / Pražský hrad a Malá Strana
• Autor:
• ISBN:
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2001
• Počet stránek:
• Jazyk publikace:
  Mediaevalia archaeologica II. / Město Brno a jeho region ve středověku
• Autor:
Klápště, Jan – Ježek, Martin
• ISBN:
80-86124-25-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2000
• Počet stránek:
277 s. s obr.,
• Jazyk publikace:
res. něm.
192,- Kč
  Mediaevalia archaeologica I. / Praha – Wroclaw
• Autor:
• ISBN:
80–86124–21–5
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR Praha
• Rok vydání:
1999
• Počet stránek:
• Jazyk publikace: