Přehled vydaných čísel

  Castellologica bohemica 12
• Autor:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
1211-6831 – 978-80-87365-33-5 (ARÚ AV ČR) – 978-80-86204-24-6 (Společnost přátel starožitností)
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. – Společnost přátel starožitostí
• Rok vydání:
2010
• Počet stránek:
654 s., obr.
• Jazyk publikace:
česky a něm., res. něm. a angl.

prodej publikací – aktuální nabídka
847,- Kč

  Castellologica bohemica 11
• Autor:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
1211-6831 – 978-80-86124-98-8 (ARÚ AV ČR) – 978-80-86204-21-5 (Společnost přátel starožitností)
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. – Společnost přátel starožitostí
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
750 s. s obr.
• Jazyk publikace:
česky a něm., res. něm. a angl.
822,- Kč
  Castellologica bohemica 10
• Autor:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-66-5
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2006
• Počet stránek:
534 s. s obr.
• Jazyk publikace:
res. něm

prodej publikací – aktuální nabídka
592,- Kč

  Castellologica bohemica 9
• Autor:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-45-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2004
• Počet stránek:
502 s. s obr.
• Jazyk publikace:
res. něm.
632,- Kč
  Castellologica bohemica 8
• Autor:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-37-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2002
• Počet stránek:
624 s. s obr.
• Jazyk publikace:
res. něm.
678,- Kč
  Castellologica bohemica 7
• Autor:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-29-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2000
• Počet stránek:
458 s. s obr., 1 mp.
• Jazyk publikace:
res. něm.
668,- Kč