Život na neolitickém sídlišti. Life on a Neolithic site. Bylany – situational analysis of artefacts. CD reprint 2009

150 Kč Cena s DPH
136 Kč Cena bez DPH

Komplexní analýza jednotlivých druhů movitých i nemovitých artefaktů, jejíž společný rámec tvoří použité schéma situační analýzy, rozlišující svět fyzických skutečností od světů subjektivních zkušeností a objektivních teorií. Jako artefakt jsou pojednány nejen kamenné nástroje a keramika, ale také půdorysy domů a celé sídliště. Protože však archeologické nálezy z neolitických sídlišť představují jen odpad z původní živé kultury, jsou struktury těchto nálezů v různých archeologických kontextech deformovány blíže nespecifikovatelnými destruktivními procesy. Interpretace výsledků analýzy v pojmech živé kultury má za úkol překlenout právě toto zkreslení archeologických dat.

Další informace

Autor: Pavlů, Ivan
ISBN: 978-80-87365-22-9
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR
Rok vydání: reprint CD 2009
Počet stránek: 340 s. s obr. a mapami
Jazyk publikace: res. čes.