Výpověď sídlištního odpadu. Nálezy z pozdní doby bronzové v Roztokách a otázky depoziční analýzy archeologického kontextu

475 Kč Cena s DPH
432 Kč Cena bez DPH

Hlavním cílem této knihy je hledat nové postupy vyhodnocení archeologických nálezů z pravěkých a raně středověkých sídlišť. V centru pozornosti jsou běžné soubory artefaktů z výplní sídlištních objektů, tedy především silně fragmentarizovaná keramika. Materiálový základ práce tvoří nálezy z pozdní doby bronzové v Roztokách u Prahy, získané terénním výzkumem Archeologického ústavu v Praze v letech 1980-1983. Kniha předkládá nejen standardní publikaci tohoto souboru pramenů, ale i pokus o definici procesů jeho vzniku; v této souvislosti formuluje některé základní pojmy z oblasti tzv. depoziční analýzy. Dále kniha přináší popisný systém keramiky daného období a několik nových pohledů na kulturu konce doby bronzové, např. v oblasti konstrukce staveb, funkce artefaktů, modelu obytného areálu či charakteru zemědělského systému.

Další informace

Autor: Kuna, Martin - Němcová, Andrea a kol.
ISBN: 978-80-87365-50-2
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2012
Počet stránek: 358 s.
Jazyk publikace: česky, anglicky