Velim – Violence and Death in Bronze Age Bohemia

342 Kč Cena s DPH
311 Kč Cena bez DPH

Velim je jednou z nejdůležitějších lokalit doby bronzové ve střední Evropě. Názory badatelů na tamější nálezovou situaci z konce střední doby bronzové byly dosud dvojí – jeden ji interpretoval jako rituální, druhý považoval velké množství lidských kosterních pozůstatků za výsledek nepřátelského útoku. Publikace popisuje výzkum vedený v letech 1992-1995 britským týmem. Kromě zveřejnění výsledků výzkumu obsahuje širokou diskusi k nálezům lidských a zvířecích kostí a úvahy o jejich významu pro pochopení zacházení s mrtvými na lokalitě. Radiokarbonové datování posunuje přechod k období popelnicových polí do časnějšího časového úseku, než se dosud soudilo. Svazek navazuje na publikaci z r. 2000, která byla věnována českým výzkumům v letech 1984-1995.

Další informace

Autor: Harding, Anthony et al.
ISBN: 978-80-86124-12-4
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2007
Počet stránek: 192 s. s obr. a tab.
Jazyk publikace: anglicky