Středověké sklárny v severozápadních Čechách : přínos archeologie k dějinám českého sklářství = Mittelalterliche Glashütten in Nordwestböhmen : Beitrag der Archäologie zur Geschichte des böhmischen Glashüttenwesens

500 Kč Cena s DPH
500 Kč Cena bez DPH

Další informace

Autor: Eva Černá
ISBN: 978-80-86531-16-8 (Ústav archeologické památkové péče SZ Čech), 978-80-87365-92-2 (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)
Vydavatel: Ústav archeologické památkové péče SZ Čech - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2016
Počet stránek: 227 stran, 1 nečíslovaná strana : ilustrace (některé barevné)
Jazyk publikace: česky, německy