Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu. Díl II. Studie

350 Kč Cena s DPH
350 Kč Cena bez DPH

Souborná publikace raně novověkých nálezů keramiky a skla z odpadních jímek z Pražského hradu. Nálezy byly vyhodnoceny jak z hlediska archeologického, tak za pomoci chemických analýz. Nálezy keramiky a skla jsou začleněny do středoevropského dobového kontextu. Součástí monografie je historický exkurz do raně novověkého Pražského hradu včetně publikace dostupných dobových vyobrazení a plánové dokumentace.

Další informace

Autor: Blažková, Gabriela a kol.
ISBN: 978-80-87365-94-6
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2016
Počet stránek: 406 s., obr., fotky
Jazyk publikace: česky, anglicky