Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi

300 Kč Cena s DPH
300 Kč Cena bez DPH

Předložená monografie se zabývá zejména zpracováním hrobových nálezů z počátku staršího eneolitu (ca 38. století BC) a z období kultury se šňůrovou keramikou (ca 2800-2500 BC), získaných při záchranném výzkumu polykulturního naleziště ve Vliněvsi u Mělníka v letech 1999-2008. Úvodní kapitoly pojednávají o přírodním prostředí naleziště, historii výzkumu v lokalitě a stavu pramenné základny mladšího eneolitu na Mělnicku. Poté následuje podrobný popis všech situací, tj. 2 hrobů kultury nálevkovitých pohárů a 75 hrobů kultury se šňůrovou keramikou, provázený příslušnými vyobrazeními a následovaný základním vyhodnocením jak kontextů, jejich plošné distribuce, chronologie atp., tak vlastních nálezů. Práce zahrnuje rovněž analýzy antropologického, osteologického a konchologického materiálu. Doklady sídlištní šňůrové keramiky, zpravidla vtroušené v objektech jiného stáří, tvoří podklad pro úvahy o prostorovém vztahu souvěkých sídlišť a pohřebišť. Součástí publikace je i série 16 nových radiouhlíkových dat pro český mladší eneolit.

Další informace

Autor: M. Dobeš – P. Limburský a kol. (Ž. Brnić – J. Likovský – M. Popelka – R. Kyselý – J. Hlaváč)
ISBN: 978-80-87365- 65-6
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2013
Počet stránek: 192 s., fot.
Jazyk publikace: česky, německy