Pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce / Early Bronze Age Cemetery on the Amber Road

700 Kč Cena s DPH
636 Kč Cena bez DPH

Monografie od kolektivu 31 autorek a autorů ze čtyř zemí je závěrečnou publikací komplexního multidisciplinárního výzkumu bohaté kostrové nekropole únětické kultury starší doby bronzové v Mikulovicích u Pardubic. Takto komplexně nebylo doposud analyzováno a publikováno žádné podobně bohaté soudobé pohřebiště v Evropě. Mikulovické pohřebiště je výjimečné výskytem velkého množství tzv. „exotics“, tedy předmětů, materiálů či technologií prokazatelně cizího původu. Ohromující je zejména množství jantarových předmětů (téměř 900 z celkem 27 hrobů), včetně jantarového náhrdelníku složeného z nejméně 420 jantarových perel a rozřaďovačů z ženského hrobu č. 2, což z něho činí na jantar vůbec nejbohatší hrob v soudobé Evropě. Díky své výjimečné poloze je život zdejší komunity spojován s významnou dálkovou komunikací, jednou z větví tzv. Jantarové stezky. Řada provedených analýz se zaměřuje nejen na terénní dokumentaci a jednotlivé druhy nálezů, ale ve velkém měřítku také na analýzy kosterních pozůstatků (antropologie, paleopatologie, epigenetika, izotopie Sr, O, C, N). Součástí publikace není komplexně provedená analýza aDNA celého pohřebiště, která bude publikována na jiném místě.

Další informace

Autor: Michal Ernée, Michaela Langová et al.
ISBN: 978-80-7581-025-0
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2020
Počet stránek: 688 str., 347 obr. a 91 tabulí v textu, 117 celostránkových tabulek za textem
Jazyk publikace: Česky, anglicky