Němčice and Staré Hradisko. Iron Age glass and glass-working in Central Europe

500 Kč Cena s DPH
500 Kč Cena bez DPH

Nížinná otevřená osada Němčice a oppidum Staré Hradisko patří k nejdůležitějším výrobním a obchodním centrům pozdní doby železné – doby laténské ve střední Evropě. Kromě významných výrobních aktivit, jako je ražení mincí, obě místa jsou spojeny velkým množstvím laténského skla, spojeného s důkazy o místní sklářské práce. Tento svazek nabízí podrobnou analýzu skla z obou míst, včetně typologické klasifikace, diskutuje o provenienci, distribuci a chronologii skleněných předmětů, a posuzuje jejich význam jako důkaz kulturních identit obyvatel doby laténské.

Další informace

Autor: Venclová, Natalie
ISBN: 978-80-87365-90-8
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2016
Počet stránek: 317 s., fotky, obr.
Jazyk publikace: anglicky, francouzské resumé