Nejstarší osídlení jižních Čech

580 Kč Cena s DPH
580 Kč Cena bez DPH

Kniha představuje prvé souborné zpracování předneolitického osídlení jižních Čech. Soupis pramenů (S. Vencl, J. Michálek, J. Fröhlich) obsahuje na 700 lokalit ze 246 katastrů v 8 okresech býv. Jihočeského kraje. V důsledku extrémní intenzity postdepozičních procesů se tam dochovaly intaktní situace pouze v období od magdalénienu až do mesolitu; starší osídlení dokládají nečetné nálezy izolovaných artefaktů. Kniha obsahuje kapitolu o přírodním kontextu předneolitického osídlení (I. Horáček, P. Pokorný) a kapitolu o kamenných surovinách štípané industrie (A. Přichystal).

Další informace

Autor: Vencl, Slavomil (ed.)
ISBN: 80-86124-63-0
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR
Rok vydání: 2006
Počet stránek: 475 s. s obr., 28 s. barevných příloh
Jazyk publikace: Česky, res. angl. a něm.