Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu. Díl I. Katalog

540 Kč Cena s DPH
491 Kč Cena bez DPH

V publikaci jsou zpřístupněny všechny raně novověké nálezy z odpadních jímek archeologicky prozkoumaných na Pražském hradě, Česká republika. Každý nález provází detailní standardizovaný slovní popis, kresebná a fotografická dokumentace, případně výsledky chemické analýzy vzorku. Publikace obsahuje česko – anglicko – německý slovník použitých pojmů.

Další informace

Autor: Blažková, Gabriela - Vepřeková, Jana
ISBN: 978-80-87365-85-4
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2015
Počet stránek: 613 s., obr., fot.
Jazyk publikace: česky, anglický a německý slovník