Laténská sídlištní keramika v severozápadních Čechách. Die latènezeitliche Siedlungskeramik in Nordwestböhmen

540 Kč Cena s DPH
491 Kč Cena bez DPH

Monografie se zabývá zpracováním sídlištní keramiky z doby laténské na území severozápadních Čech.

Další informace

Autor: Salač, Vladimír - Kubálek, Tomáš
ISBN: 978-80-87365-83-0
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2015
Počet stránek: 543
Jazyk publikace: česky, německy