Stories that made the Iron Age

900 Kč Cena s DPH
900 Kč Cena bez DPH

Tato kolektivní monografie vznikla u příležitosti životního jubilea dr. Natálie Venclové – přední badatelky na období doby železné, jak v národním, tak mezinárodním měřítku. Editoři publikace se obrátili na významné evropské odborníky, kteří se zabývají jednotlivými tématy stojícími v centru celoživotního odborného zájmu jubilantky, a čtenářům předkládají výběr relevantních statí, které tak představují nejen široké spektrum zájmů dr. Venclové, ale i svým způsobem nejnovější přehled evropského bádání zabývajícího se dobou železnou.

Obsah: PDF

Další informace

Autor: Kysela, J. - Danielisová, A. - Militký, J. (eds.)
ISBN: 978-80-7581-002-1; 978-80-7308-763‑0
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha v. v. i. - Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Rok vydání: 2017
Počet stránek: 531 str., barevné obrázky a tabulky v textu
Jazyk publikace: anglicky, německy,francouzsky