Katalog archeologických nálezů z hradu Košumberka = Katalog der archäologischen Funde von der Burg Košumberk. 3. díl, část druhá = 3. Teil, 2, Kamnové kachle = Die Ofenkacheln

55 Kč Cena s DPH
50 Kč Cena bez DPH

Druhá část katalogu zlomků kamnových kachlů z období 14. – 17. století, zahrnující 959 položek. Popsána je výroba kachlů a osudy této sbírky během 20. století.

Další informace

Autor: Jan Frolík - Jan Musil
ISBN: 978-80-7581-021-2
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2020
Počet stránek: 255 stran : ilustrace (některé barevné)
Jazyk publikace: česky, něm. resumé