Katalog archeologických nálezů z hradu Košumberka. 1. díl: kovové předměty : Katalog der archäologischen Fund von der Burg Košumberk. 1. Teil: Die Gegenstände aus Metall

55 Kč Cena s DPH
55 Kč Cena bez DPH

Soupis a vyhodnocení 534 kovových předmětů shromážděných při výkopových pracech na hradě Košumberku (obec Luže, okr. Chrudim) z období 13. až 18. století.

Další informace

Autor: Frolík, Jan - Musil, Jan
ISBN: 978-80-87365-87-8
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Regionální muzeum v Chrudimi
Rok vydání: 2015
Počet stránek: 137 s., obr.
Jazyk publikace: česky, německy