Iron in Archaeology. Early European Blacksmiths

786 Kč Cena s DPH
684 Kč Cena bez DPH

Syntéza poznatků o nejstarším kovářském řemesle v Evropě ve světle mezioborového přístupu, tj. z hlediska historie, archeologie a nauky o materiálech (kovy). Pojednány jsou počátky železa, nástroje, kovářské operace, kovárny a jejich zařízení, jakož i vliv tohoto technického kovu na dějiny lidstva.

Další informace

Autor: Pleiner, Radomír
ISBN: 80-86124-62-2
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR
Rok vydání: 2006
Počet stránek: 384 s. se 76 obr. a 39 tab.
Jazyk publikace: Anglicky