Castrum Bene 9: Burg und Ihr Bauplatz

574 Kč Cena s DPH
574 Kč Cena bez DPH

Sborník prestižní mezinárodní kastellologické konference konané v roce 2005 na Hrubé Skále je věnovaný vztahu mezi hradem a jeho staveništěm. Široké spektrum této problematiky pojednávají příspěvky předních badatelů, a to v geografickém záběru od Švýcarska po Řecko a od Pobaltí po Slovinsko.

Další informace

Autor: Durdík, Tomáš (ed.)
ISBN: 80-86124-59-2
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR; Společnost přátel starožitností
Rok vydání: 2006
Počet stránek: 443 s. s obr
Jazyk publikace: angl., něm., franc.