Bylany Varia 3

531 Kč Cena s DPH
483 Kč Cena bez DPH

Sborník prací předkládá výsledky získané v programu Bylany a v rámci dalších projektů týkajících se regionu Kutná Hora.

Obsah:

1. Práce založené na materiálech z výzkumu v Bylanech (L. Jiráň: Nálezy z období popelnicových polí v neolitickém sídelním areálu v Bylanech; I. Pavlů: Neolitické osídlení v areálu Bylany 2; P. Květina: Možnosti mikroprostorové analýzy artefaktů v archeologických objektech; M. Zápotocká: Průzkum a výzkum v mikroareálu Bylany 5).

2. Výsledky archeologického průzkumu Podoubraví (I. Pavlů).

3. Přírodovědecké příspěvky ke studiu Podoubraví (V. Beneš: radarový průzkum; M. Karous a R. Křivánek: geofyzikální průzkumy; J. Kadlec a M. Chadima: sedimentologický, magneto-mineralogický a geologický výzkum).

4. Regionální materiály (M. Kalandřík: Přírodovědní prostředí neolitického a eneolitického osídlení východních Čech; J. Valentová, R. Čumberová: Osídlení povodí Klejnárky v době římské).

Další informace

Autor: Pavlů, Ivan (ed.)
ISBN: 80-86124-55-X
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR
Rok vydání: 2005
Počet stránek: 177 s. s obr. a tab.
Jazyk publikace: res. angl.